Voorwaarden om te werken bij de stad

Om bij stad Leuven te kunnen werken, moet je voldoen aan een aantal algemene voorwaarden.

Gedrag

 • Je gedrag komt overeen met de vereisten voor de job.
 • Voor je aanwerving bij de stad leg je een uittreksel strafregister voor (attest van goed zedelijk gedrag).
  • Je vraagt dat attest aan bij de gemeente waar je bent ingeschreven.
  • Het attest mag niet ouder dan 3 maanden zijn.
 • Voor sommige jobs heb je een specifieker attest nodig. Dat vermelden we in de vacature.

Rechten

Je hebt burgerlijke en politieke rechten.

Nationaliteit

Je nationaliteit staat in het uittreksel strafregister. Je hoeft ons geen apart nationaliteitsbewijs te bezorgen.

Voorwaarden voor statutaire jobs

Je bent burger van:

 • België
 • Andere lidstaat van de Europese Unie
 • Zwitserland
 • IJsland
 • Liechtenstein
 • Noorwegen

Voor sommige jobs aanvaarden we alleen de Belgische nationaliteit. Dat vermelden we in de vacature.

Voorwaarden voor contractuele jobs

Je voldoet aan 2 voorwaarden:

 • Je verblijft wettig in België.
 • Je mag in België werken volgens de wetgeving.

Voor sommige jobs aanvaarden we alleen de Belgische nationaliteit. Dat vermelden we in de vacature.

Medisch geschikt

Je bent medisch geschikt voor de job (volgens de wetgeving over het welzijn van werknemers op het werk).

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.