Toelage voor opvoeding van een kind met een beperking

Wie een kind met een beperking opvoedt, kan daar onder bepaalde voorwaarden jaarlijks een toelage voor krijgen bij de stad. 

Voorwaarden

  • Het kind is erkend als persoon met een beperking door FOD Sociale Zekerheid of Kind en Gezin.
  • Het kind woont officieel op het adres van de aanvrager.
  • Het kind woont officieel in Leuven. 

Wanneer aanvragen?

  • Ten laatste op de laatste dag van het jaar waarvoor je de toelage aanvraagt.
  • Je kan de toelage aanvragen tot en met het jaar waarin het kind 21 jaar wordt.
Wie al eerder de toelage kreeg, sturen we jaarlijks de formulieren met de post.

Hoe aanvragen?

Gebruik het aanvraagformulier:

Bedrag voor 2021

€ 543,57 per jaar.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

  1. We onderzoeken of je aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voldoet.
  2. Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvraag. Medewerkers van de stad kunnen extra info opvragen.
  3. Je krijgt het bedrag binnen de 4 maanden na je aanvraag op je rekening.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.