Toelage voor opvoeding van een kind met een beperking

Wie een kind met een beperking opvoedt, krijgt daarvoor jaarlijks een toelage van de stad. 

Voorwaarden

Voor toelagejaar 2022:

 • Je kreeg in 2022 het 'Groeipakket met zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte'.
 • Het kind woonde in 2022 officieel in Leuven.
 • Het kind was in 2022 nog geen 22 jaar.

Bedrag 2023 (toelagejaar 2022)

€ 571,72 per jaar.

Hoe krijg je de toelage?

Voor toelagejaar 2022:

 1. Je krijgt in 2023 een brief van stad Leuven (uitgestuurd door het Groeipakket) waarin staat dat je recht hebt op de toelage voor de opvoeding van een kind met een beperking.
 2. Je krijgt het bedrag automatisch, je hoeft de toelage niet aan te vragen.
  De uitbetaling gebeurt 2 keer per jaar:
  • Krijg je in de eerste helft van het jaar een brief? Dan krijg je het bedrag op de datum van de brief.
  • In de tweede helft van het jaar maken we opnieuw een lijst van wie recht heeft op de toelage. De nieuwe namen op die lijst krijgen dan het bedrag en een bijhorende brief.

Reglement

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

In het protocol lees je meer over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken.