Tekst video Podiumkunstensite

Karen Landuydt

Coördinator gebieds- en projectontwikkeling stad Leuven

Ik ben Karen Landuydt, ik werk voor stad Leuven. En ik neem de coördinatie van de gebiedsontwikkeling van de Benedenstad op mij.

We staan hier vlak bij de Brusselsestraat, in de historische binnenkoer van de Romaanse Poort. En hier vlak naast zie je dat ze het Sint-Pietersziekenhuis aan het afbreken zijn. En dat zal samen met deze historische site van de Romaanse Poort en ook de Predikherenkerk, wat ook een restant is van een oude kloostersite hier in de buurt, samen de podiumkunstensite vormen. De podiumkunstensite werkt eigenlijk mee aan de hele heropwaardering voor de Benedenstad.

De naam zegt het zelf, dat is beneden omdat de Dijlevallei hierdoorheen stroomt. Je hebt drie armen van de Dijle die parallel doorheen de Benedenstad gaan stromen. Het project van de podiumkunstensite gaat daar aan bijdragen omdat de Aa, een van de Dijlearmen, maximaal zal worden opengelegd.

Een 2de aspect dat typisch is voor de Benedenstad, is dit waardevolle middeleeuwse erfgoed. De sterke interactie dat de nieuwbouw zal aangaan met dat historische erfgoed, biedt nieuwe kansen voor dat meer onderbenutte erfgoed in dit stadsdeel. Het team rond Sergison Bates architects uit Londen won de Open Oproep ontwerpwedstrijd omdat ze erin slaagden om dat nieuwe programma dat we hier willen onderbrengen, op een quasi vanzelfsprekende manier in te passen in die historische context.

Ook op een manier dat het eigenlijk een meerwaarde is voor het historische erfgoed. Het is alsof we het erfgoed van de toekomst gaan bouwen op deze plek.

Kirsten Gab

Architecte Sergison Bates

Ik denk dat Karen daar inderdaad gelijk in heeft, dat dat onze grootste troef is. Binnen ons bureau gaan we echt op zoek naar het karakter van de plek en passen we onze projecten echt in in het bestaande weefsel. Wat dat betreft houden we niet van spektakelarchitectuur, dat als een soort ruimteschip landt in een stad. We kijken telkens naar de context en geschiedenis van de omgeving en passen daar ons ontwerp op in.

De 4 belangrijkste uitgangspunten van het masterplan zijn:

  1. Het 1ste punt: water. We willen meer ruimte creëren voor water.
    Dat doen we bijvoorbeeld door de supermarkt bij het Handbooghof te verhuizen naar de andere kant van de straat. Daardoor kunnen we de Dijle op die plek ook weer openleggen.
  2. Het 2de uitgangspunt: meer ruimte geven aan voetgangers. Auto’s zullen in de centrum -of randparkings moeten parkeren. Daardoor kunnen we het zachte netwerk voor voetgangers meer uitbreiden op dat stuk van de Brusselsestraat.
  3. Cultuur en ontmoeting is een 3de uitgangspunt. We maken een open huis voor iedereen. Wat heel belangrijk is in het masterplan, is dat we het niet enkel over het podiumkunstengebouw hebben, maar het gaat ook over de verbindingen met de andere gebouwen op de site. Zoals bijvoorbeeld de Romaanse Poort maar ook de Predikherenkerk, omdat daar heel interessante culturele wisselwerkingen kunnen ontstaan.
  4. Het 4de uitgangspunt gaat over geschiedenis, maar ook de toekomst. Ook de historische gebouwen die aanwezig zijn op de site, gaan we nieuw leven inblazen. Dus bijvoorbeeld de technisch optimaal uitgeruste ruimtes in het podiumkunstengebouw, in tegenstelling tot de heel intieme en historische ruimtes van de Romaanse Poort. We denken dat dat een enorme meerwaarde zal geven aan de podiumkunstensite als geheel.

Piet Forger

Directeur cultuur stad Leuven

Ik denk dat het heel belangrijk is voor de podiumkunstensite dat mensen zich welkom voelen in het gebouw. We hebben daar heel veel aandacht aan besteed. Wij gebruiken het begrip 'third space'. Het komt erop neer dat je de nieuwbouw moet kunnen binnenstappen zonder te denken of je wel binnen mag. We willen dat er geen drempel is voor eender wie. Iedereen moet zich daar thuis voelen.

Leuven groeit de laatste jaren ook enorm. We eisen meer dan vroeger onze plaats op in Vlaanderen, Europa en de wereld als zeer dynamische en bruisende stad. Je zou kunnen zeggen dat, wat er nu al gebeurt vanuit ons cultuurcentrum 30CC, nog meer van dat soort grote voorstellingen in de podiumkunstensite gaan terechtkomen. Op vlak van theater, dans, klassieke muziek, musical, circus, noem maar op. Alles wat je kan bedenken. Dus er gaat enorm veel kunnen in deze nieuwe infrastructuur in Leuven.

Karen Landuydt

Coördinator gebieds- en projectontwikkeling stad Leuven

Als het Sint-Pietersziekenhuis in de lente volledig gesloopt gaat zijn, gaan wij nog niet direct klaarstaan om het nieuwe podiumkunstengebouw te bouwen. We verwachten een periode van ongeveer 2 jaar vooraleer we kunnen starten met de archeologische opgravingswerken. En zo’n site vlak aan de Brusselsestraat, in het hart van de stad, willen we dan ook graag een tijdelijke invulling geven. Daar zijn we volop aan aan het werken, zodat dat tegen de zomer ingericht gaat zijn.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.