Steun voor handelskernversterkende projecten

De stad steunt handelaars en handelsverenigingen die samen een project, actie of evenement willen realiseren.

Wie kan de steun aanvragen?

 • Een handelsvereniging met rechtspersoonlijkheid, bv. een vzw.
 • Een projectgroep die bestaat uit minstens 5 handelaars en die samen een project rond een gemeenschappelijk thema uitwerkt

Voorwaarden

 • Je project vindt plaats in Leuven (op privé- of openbaar domein).
 • Het project bereikt, betrekt of komt ten goede aan een voldoende groot deel van de (potentiële) bezoekers van Leuven.
 • Het project moet handelskernversterkend zijn voor Leuven en deelgemeenten en promoot Leuven als winkel- en horecastad.
 • Het project komt overeen met het merkenmanifest van stad Leuven.
 • Het project is gratis toegankelijk of beschikbaar voor bezoekers.
 • Het project kan enkel inkomsten genereren als die alleen uitgegeven worden voor de realisatie van het project.
 • Je kan maximaal 2 keer per jaar een toelage aanvragen.

Bedrag

 • Een handelsvereniging kan maximaal € 6000 per jaar ontvangen.
 • Projectgroepen kunnen maximaal € 3000 per jaar ontvangen.
 • De toelage bedraagt maximaal 80 % van de totale projectkosten.

Wanneer aanvragen?

 • Je kan een aanvraag indienen tot en met 30 september 2023.
 • Je doet de aanvraag minstens 2 maanden voor het project start.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel de documenten

Je moet deze documenten invullen en toevoegen bij je online aanvraag:

 • Voor iedereen

Na de afloop van je project:

Hou je kosten bij in deze tabel. Na afloop van je project vragen wij deze eindrekening op.
 • Enkel voor handelsvereniging met rechtspersoonlijkheid met een toelage boven € 5000

  Deze documenten moet je ook nog toevoegen:

  • Laatst goedgekeurde en neergelegde jaarrekening met daarop vermeld:
   • Datum van goedkeuring door de Algemene Vergadering.
   • Datum van neerlegging bij de Nationale Bank of de Griffie van de Ondernemingsrechtbank (voor verenigingen en organisaties die een vereenvoudigde boekhouding mogen voeren).
  • Financieel verslag (een onderdeel van het verslag van de Algemene Vergadering waarop de jaarrekening werd goedgekeurd). Dit is het verslag over financiële toestand en het beheer en omvat:
   • De goedkeuring van de jaarrekening: beslissing m.b.t. de financiële toestand.
   • Beslissing over de kwijting van de bestuurders.
   • Goedkeuring van het budget van het volgende jaar.
  • Verslag van de commissaris (revisor) indien beschikbaar.

2. Vraag steun voor handelskernversterkende projecten online aan

Lees het reglement zorgvuldig voordat je je aanvraag indient.

Vraag steun aan

  Reglement

  Wat gebeurt er met je aanvraag?

  • We kijken na of je aanvraag volledig is en voldoet aan de voorwaarden. We brengen je binnen de 10 werkdagen op de hoogte.
  • Het college van burgemeester en schepenen beoordeelt de aanvraag op basis van het advies. Medewerkers van de stad kunnen extra info opvragen of ter plaatse komen kijken.
  • Je krijgt een goedkeuring of afkeuring binnen de 2 maanden na de aanvraag. Bij goedkeuring ontvang je een voorschot van 50 % van de toelage.
  • Na het project vul je het document ‘Staving kosten’ in en ontvang je het resterende bedrag.

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.