Sportraad

Hoe is de sportraad samengesteld?

 • Vertegenwoordigers van grote en kleine Leuvense sportclubs
 • 1 ervaringsdeskundige van een school

Wat doet de sportraad?

De sportraad:

 • Vertegenwoordigt 128 Leuvense sportclubs
 • Adviseert het stadsbestuur over het sportbeleid
 • Neemt zelf initiatieven om de werking van sportclubs te verbeteren, zoals:
  • PraatcafĂ© open sportclub
  • Infosessie: een gedragscode in je sportclub
  • Infosessie: sportsponsoring

Hoe lid worden?

Voorwaarden

Alleen Leuvense sportclubs die aan deze voorwaarden voldoen, kunnen lid worden.

De sportclub:

 • Werd door een privĂ©initiatief opgericht als een feitelijke vereniging, een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
 • Heeft een maatschappelijke zetel in Leuven
 • Is lid van een liga of federatie die erkend is door VSF, Sport Vlaanderen of het BOIC
 • Heeft een autonoom bestuur
 • Heeft minstens 12 leden
 • Heeft al minstens 1 werkingsjaar achter de rug
 • Heeft statuten of een huishoudelijk reglement waarvan de sportraad een kopie krijgt
 • Biedt aan haar leden sportactiviteiten aan en kan een actieve sportwerking in Leuven aantonen
 • Organiseert per jaar minstens 30 activiteiten in Leuven
 • Heeft een verzekering voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid voor alle leden, lesgevers en bestuursleden
 • Ondertekende de Panathlonverklaring

Wat verwachten we van leden?

 • De sportclub komt naar de jaarlijkse statutaire vergadering van de sportraad. Als de sportclub 2 jaar na elkaar niet deelneemt aan deze vergadering of niet deelneemt zonder geldige reden en verontschuldiging, schrappen we ze als lid van de sportraad.
 • De sportclub deelt elke wijziging van het bestuur onmiddellijk mee aan de sportraad en de stad.
 • De sportclub werkt zo goed mogelijk samen en overlegt met andere sportclubs.
 • De sportclub neemt deel aan de werking van de sportraad.

Hoe lid worden?

 1. Verzamel informatie
  • Bewijs van de rechtsvorm:
   • Voor vzw: statuten
   • Voor feitelijke vereniging: huishoudelijk reglement
  • Ledenlijst
  • Ondertekende Panathlonverklaring
  • Organogram
  • Naam, adres en contactgegevens van voorzitter en secretaris
  • Activiteitenkalender van vorig sportseizoen
 2. Stel je kandidaat

Vraag lidmaatschap sportraad aan

Zelf iets op de agenda zetten?

Contacteer de sportraad:

Sportraad

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.