Speelstraten

Een speelstraat wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Zo kunnen de bewoners er naar hartenlust spelen en elkaar ontmoeten.

Wat is een speelstraat?

 • Een speelstraat wordt tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • Bewoners en mensen die er een garage hebben, mogen er stapvoets in en parkeren.
 • Fietsers mogen er stapvoets door.
 • Voetgangers, skaters en spelende kinderen hebben voorrang op iedereen.
 • De doorgang mag niet volledig afgesloten worden voor hulpdiensten, bijvoorbeeld met speeltuigen.

Voorwaarden

De straat:

 • Heeft een maximale snelheidsbeperking van 50 km/uur
 • Ligt in een wijk met vooral een woonkarakter
 • Heeft geen belangrijk doorgaand verkeer
 • Heeft geen doorgaand openbaar vervoer

Hoe aanvragen?

 1. Duid 4 meters of peters aan, waarvan 2 bewoners
  De meters of peters:
  • Doen de aanvraag voor de speelstraat
  • Zijn het aanspreekpunt voor stad, de politie en de bewoners
  • Werken een animatieprogramma uit
 2. Een bewoner van de straat doet de aanvraag online
  Een speelstraat voor de zomervakantie kon je aanvragen tot en met 24 maart 2024.

Speelstraat tijdens Buitenspeeldag op woensdag 5 juni 2024
Wil je dat jouw straat een halve dag autovrij is tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 5 juni 2024? Dan vraag je een buurtfeest aan.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. De politie geeft verkeerstechnisch advies.
 2. Het college van burgemeester en schepenen beslist.
 3. Na gunstig advies, krijgen alle bewoners van de straat een brief.
 4. De aanvrager gaat van deur tot deur om te vragen of de andere bewoners akkoord zijn. Elk huis moet ingelicht worden. Elke brievenbus heeft 1 stem. Meer dan de helft van de bewoners moet akkoord gaan.
 5. De aanvrager bezorgt de gegevens van de bewonersenquĂȘte aan de jeugddienst.
 6. Na goedkeuring door de stad, ondertekenen de peters of meters een afsprakennota en vrijwilligersovereenkomst.

Voor wanneer kan je een speelstraat aanvragen?

Periode

Een speelstraat mag maximaal 10 dagen duren:

 • 10 dagen aaneensluitend
 • 2 keer 5 aaneensluitende dagen in juli en augustus
 • 5 weekends
 • 1 vaste dag per week, maximaal 10 dagen

Je kan 1 keer per vakantieperiode een aanvraag doen. Een speelstraatdag mag niet samenvallen met een buurtfeest.

Uren

Er zijn 3 opties:

 • Tussen 10 en 21 uur
 • Tussen 14 en 21 uur
 • Tussen 18 en 21 uur

Jeugdcentrum Vleugel F
Brusselsestraat 61A
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.