Premie voor regenwaterput

Voorwaarden

Regenwaterput

 • Het volledige dakoppervlak is aangesloten op de regenwaterput. Als dat niet het geval is, is een grondige motivering nodig om de premie toch te krijgen.
 • Het volume van de regenwaterput(ten) is minstens 5.000 liter.
 • De installatie is niet tijdelijk.
 • Je sluit minstens 1 toilet én minstens 1 vrijstaande kraan of wasmachine aan.
 • De aanleg van de regenwaterinstallatie was niet verplicht in de bouwvergunning.

Overloop en drinkwaterstelsel

 • Als het totale perceel groter dan 250 m² is, moet de overloop aangesloten worden op een infiltratievoorziening. De overloop daarvan wordt aangesloten op een gracht voor regenwater of oppervlaktewater. Als er geen gracht aanwezig is, mag de overloop ook aangesloten worden op het deel van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van regenwater. Alleen als dat allemaal niet mogelijk is, mag je de overloop aansluiten op de riolering.
 • Als het perceel kleiner dan 250m² is of als het terrein dat niet toelaat, ben je niet verplicht om aan te sluiten op een infiltratievoorziening . Je sluit de overloop dan aan op een gracht voor regenwater of oppervlaktewater. Als er geen gracht aanwezig is, mag de overloop ook aangesloten worden op het deel van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van regenwater. Alleen als dat allemaal niet mogelijk is, mag je de overloop aansluiten op de riolering.
 • Je hebt een conformiteitsattest van de binneninstallatie. Dat dient als bewijs dat het drinkwaterstelsel gekeurd werd.

Facturen

Facturen mogen niet ouder dan 2 jaar zijn (vanaf datum van je premieaanvraag).

Een overzicht van alle voorwaarden vind je in het reglement.

Bedrag

 • Aansluiting van minstens 1 toilet en minstens 1 vrijstaande kraan of wasmachine: € 500
 • Aansluiting van nog 1 of meerdere aftappunten:
  • Wasmachine (als in de basisaanvraag 1 vrijstaande kraan opgenomen was): + € 75
  • Vrijstaande kraan (als in de basisaanvraag een wasmachine opgenomen was): + € 75
 • Als volume van de regenwaterput(ten) in totaal minstens 7.500 liter heeft: + € 100

Hoe aanvragen?

 1. Verzamel documenten

  • Conformiteitsattest van de binneninstallatie
  • Dat dient als bewijs dat het drinkwaterstelsel werd goedgekeurd.
  • Facturen van de aannemer of kastickets van de materialen (scan of foto's)
  • Verklaring op eer waarin staat welke aftappunten aangesloten zijn en of het totale perceel groter is dan 250 m² of niet.
 2. Doe je aanvraag

  Vraag premie aan

  Kan je zelf geen online aanvraag doen?
  We doen de aanvraag samen met jou. Daarvoor maak je een afspraak.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

 1. Bevestiging
  Je krijgt meteen een mail dat we je aanvraag goed hebben ontvangen.
 2. Controle
  We kijken na of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet en volledig is. Als dat niet zo is, krijg je een mail.
 3. Goedkeuring
  Je krijgt een mail dat jouw aanvraag volledig is en aan de voorwaarden voldoet.
 4. Uitbetaling
  Het college keurt de aanvraag goed. Je krijgt de premie 4 tot 6 maanden later.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.