Ombudsdienst

Heb je een probleem met een dienstverlening van de stad, politie, OCMW, Zorgbedrijf, AGSL of M Leuven? Meld het eerst bij de dienst zelf.

Geraak je er niet uit? Dan kan je een klacht indienen bij de ombudsdienst.

1. Probleem bespreken met de dienst

Ontevreden over de dienstverlening? Bespreek het eerst met de betrokken dienst. Die zoekt samen met jou naar een oplossing.

Voorbeelden
Onvriendelijk behandeld, onduidelijke informatie, geen antwoord gekregen, te lange wachttijden ...

2. Klacht indienen bij de ombudsdienst

Geraak je er niet uit met de dienst? Dan kan je een klacht indienen bij de ombudsdienst. Die behandelt je klacht onafhankelijk, gratis en vertrouwelijk.

Wie kan klacht indienen?

Iedereen, Leuvenaars en niet-Leuvenaars.

Welke klachten worden behandeld?

Over de dienstverlening van onder meer:

 • Leuvense stadsdiensten
 • politiezone Leuven
 • OCMW
 • Zorgbedrijf
 • Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL)
 • M Leuven

Welke klachten niet?

De ombudsdienst behandelt niet alle klachten, bijvoorbeeld:

 • Anonieme klachten
 • Klachten over het algemeen beleid
 • Klachten waarover al een gerechtelijke procedure loopt
 • Klachten die gebaseerd zijn op feiten van meer dan 1 jaar oud

  Hoe indienen?

  Meld een klacht

  Liever niet online melden?

  • Meld het per brief, mail of telefonisch
  • Kom naar het stadskantoor, op afspraak

   Ombudsdienst

   Stadskantoor
   Professor Van Overstraetenplein 1
   3000 Leuven

   Wat gebeurt er met je klacht?

   1. De ombudsdienst gaat na of ze bevoegd is.
   2. Ze bemiddelt met de dienst en zoekt een oplossing.
   3. Ze doet voorstellen om de dienstverlening te verbeteren.
   4. Ze presenteert aan de gemeenteraad het jaarverslag met een overzicht van de behandelde dossiers (anoniem).
   Downloads

   Nog steeds ontevreden?

   Je kan een klacht indienen tegen de stad bij het Agentschap Binnenlands Bestuur.

   Stadskantoor
   Professor Van Overstraetenplein 1
   3000 Leuven

   Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.