Naar een sterk netwerk voor klimaatneutrale scholen

Via het project 'Young Makers as Climate pact Ambassadors (YMCA)' willen we bijdragen aan de realisatie van een integrale duurzaamheidsaanpak op alle Leuvense scholen. 

We kregen voor dit project financiële steun van Europa voor de burger.

 

Wat hebben we bereikt?

We bieden begeleiding op maat aan alle 77 Leuvense scholen. Zo willen we een voorbeeld zijn voor Vlaanderen en Europa. Samenwerking, netwerken en kennisdeling staan hierin centraal.

We focussen op:

  • de implementatie van een geïntegreerd duurzaamheidsbeleid ('whole school approach')
  • de effectieve CO2-reductie
  • een verhoogde bewustwording van de klimaatontwrichting en de mogelijke actie die hiertegen ondernomen kan worden

Waarom doen we dit?

  • Het realiseren van de Roadmap 2030 vraagt inzet en participatie, scholen en hun community vormen daar een belangrijk onderdeel van.
  • We willen scholen helpen bij het maken van duurzame keuzes, hen de weg wijzen naar mogelijke subsidies en hen ondersteunen bij bovenstaande ambities.

Partners en projectmiddelen

3 jaar lang werkten we samen met drie andere steden, Amsterdam, Porto en Sevilla, die net als Leuven op zoek zijn naar een versnelde transitie richting klimaatneutraliteit. We werkten samen met The Beach in Amsterdam, Acción en Red en IES Miguel de Cervantes in Sevilla en Embaixada Juventude in Porto.

Projectmiddelen:

  • Stad Leuven: € 75.000
  • Per partner: € 25.000

Vragen of interesse in dit project?

Contacteer ons:

Dienst onderwijs

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Lees het document:

Downloads
Informatie template YMCA(pdf, 167.75 kB)

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.