Missiehuis Scheutsite: Patersgebouw

AG Stadsontwikkeling Leuven zoekt in opdracht van de stad een erfpachter voor het Missiehuis op de Scheutsite. We zoeken iemand die innovatief onderwijs aanbiedt en daarnaast het gebouw zo veel mogelijk ter beschikking stelt voor socio-culturele verenigingen.

Waar ligt het Missiehuis?

Het Missiehuis van de Scheutsite ligt aan de Zavelstraat 78 in Kessel-Lo, boven op een uitloper van 3 getuigenheuvels: Lobergen, Predikherenberg en Trolieberg.
Bekijk locatie in Google Maps

Het goed dat de stad in erfpacht geeft, bestaat uit het Missiehuis en de nabije omgeving die vandaag is ingericht als speelplaats en een fietsenstalling.

  Geschiedenis en huidige situatie

  Het gebouw werd in 1954 gebouwd door de Paters van Scheut en ingericht als studiehuis. Later diende het gebouw ook als bezinningshuis en tenslotte als rusthuis voor de orde. In 2019 kocht de stad de Scheutsite.

  Het Missiehuis wordt tot nu gebruikt als:

  • Scholen KieM en De Met
  • Werkplekken, ateliers, stockageruimtes en lokalen voor socio-culturele verenigingen
  • Woningen voor mensen uit kwetsbare doelgroepen
  • Zalen die je kan huren voor een vergadering, feest, workshop ...

  Erfpachter gezocht: open oproep

  De stad geeft het Missiehuis op de Scheutsite in erfpacht aan een kandidaat die:

  • Erkende onderwijsinstelling uit het leerplichtonderwijs is
  • Het goed renoveert
  • Aandacht heeft voor de natuurwaarde op de site, het mobiliteitsvraagstuk en buurtparticipatie
  • Het goed een bestemming geeft als innovatief onderwijs en ruimte voor socio-culturele organisaties

  Voorwaarden

  Opdracht

  • De erfpachter mag de bestemming niet veranderen.
  • De erfpachtvergoeding bedraagt jaarlijks minstens 55.000 euro.
  • De termijn van de erfpacht bedraagt 50 jaar en gaat ten laatste in op 1 mei 2024.

  Kandidaten

  Door de bestemming komen alleen erkende onderwijsinstellingen uit het leerplichtonderwijs in aanmerking. Kandidaten kunnen zich groeperen en samen een kandidatuur indienen. Ze moeten dan een samenwerkingsovereenkomst toevoegen aan hun projectvoorstel.

  Het is belangrijk dat kandidaten de nodige expertise hebben door referenties of dat ze zich laten bijstaan door experts. Bovendien moeten de kandidaten voldoende financiële middelen hebben.

  Projectvoorstel

  Kandidaat-erfpachters die een projectvoorstel willen indienen, gebruiken het sjabloon. Zo kunnen we de kandidaten objectief beoordelen.

  Het projectvoorstel bevat:

  • De visie van de kandidaat-erfpachter over de beoordelingscriteria
  • Aantonen dat er een gezonde dosis realiteitszin en een doordacht plan van aanpak zijn

  De criteria waarop de adviesjury de kandidaat-erfpachter beoordeelt, zijn:

  • Innovatief onderwijs en gedeeld ruimtegebruik
  • Relatie tot de buurt en omgeving (participatie en mobiliteit)
  • Landschap en natuurbehoud
  • Duurzame renovatie van het goed
  • Financieel plan

  Je kan bijlagen toevoegen aan het projectvoorstel om het projectvoorstel te duiden, zoals afbeeldingen, schema’s, architectuurplannen, figuren … De bijlagen moeten benoemd en genummerd worden in het overzicht in het sjabloon van kandidatuurstelling.

  Hoe verloopt de selectie?

  1. Indienen

  Je diende ten laatste op vrijdag 20 oktober 2023 om 12.30 uur het projectvoorstel op papier in.

  2. Plaatsbezoeken

  We organiseerden plaatsbezoeken op woensdag 13 september 2023 en 11 oktober 2023.

  3. Mondelinge toelichting

  Je kon het projectvoorstel mondeling toelichting aan de adviesgroep op 6 november 2023.

  Verdere procedure

  • We leggen het verslag van de adviesgroep voor aan het college. Het college wijst het goed toe aan 1 kandidaat-erfpachter.
  • Authentieke akte houdende de vestiging van het recht van erfpacht wordt ten laatste verleden in de loop van de maand april 2024.

  Bijlagen

  Bijkomende informatie

  Btw-nummer: BE 0870.310.526
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.