Laadpunten voor elektrische auto's

Laad je elektrische auto op aan een laadpaal op het openbaar domein of je eigen terrein. Je kan een vergunning aanvragen voor een nieuw laadpunt.

Openbare laadpunten

Bekijk de locaties van de laadpunten op kaart of via de lijst met laadpunten.

Hoe werkt het?

 • De palen zijn openbaar, maar niet gratis. Je betaalt de stroom met een laadpas of met je bankkaart. Die pas kan je gebruiken aan alle laadpalen van alle leveranciers.
 • Alleen elektrische auto's mogen parkeren op parkeerplaatsen met laadpalen.

Parkeerregels

De regels voor parkeren blijven gelden. Let altijd op de signalisatie (borden, wegmarkeringen ...):
 • Ligt het laadpunt in een zone waar je moet betalen om te parkeren?
  Dan betaal je ook als je er parkeert om je auto op te laden en geldt dezelfde maximale parkeertijd, tenzij je voor die zone een parkeerkaart hebt.
 • Ligt het laadpunt in een zone met parkeerschijf?
  Dan leg je een parkeerschijf en geldt dezelfde maximale parkeertijd, tenzij je voor die zone een parkeerkaart hebt.
 • Ligt het laadpunt in een zone waar parkeren voorbehouden is voor houders van een gemeentelijke parkeerkaart (blauw verkeersbord met letter ‘P’ en onderbord ‘parkeerkaart’)?
  Dan mag je er alleen parkeren als je voor die zone een parkeerkaart hebt.
 • Is het laadpunt voorbehouden voor autodelen (blauw verkeersbord met letter ‘P’ en onderbord ‘autodelen’)?
  Dan mag je er alleen parkeren als je een parkeerkaart voor autodelen hebt.
 • Staat het laadpunt in een publieke parking?
  Dan betaal je het parkeertarief en is je bewonerskaart niet geldig.

Zelf een oplaadpunt op de openbare weg aanvragen

Tijdelijk geen nieuwe aanvragen
Je kan vermoedelijk vanaf de zomer van 2022 een aanvraag indienen voor een laadpaal volgens het principe 'paal volgt wagen'. Die aanvraag gebeurt bij de Vlaamse overheid. Van zodra dat kan, vind je de link op deze webpagina. Als de aanvraag wordt goedgekeurd (door Vlaanderen, de stad, Fluvius ....), kan die vermoedelijk vanaf najaar 2022 geplaatst worden.

Over de plaatsing van laadpunten in Leuven

De stad heeft zich aangesloten bij de verdere plaatsing van laadinfrastructuur op Vlaams niveau. De Vlaamse overheid duidt per regio een leverancier aan die laadpalen op de openbare weg mag plaatsen. Dat gebeurt volgens 3 principes:

 • ‘Paal volgt wagen’
  • Voor inwoners van Leuven, volgens deze voorwaarden:
   • Je vraagt een laadpaal aan voor jouw elektrisch voertuig op batterij, bij je officiële adres (domicilie).
   • Je hebt geen privéparkeerplaats. Als je dat wel hebt, zorg je zelf voor een laadpunt op je privéterrein of kan je opladen aan de bestaande laadpalen.
   • Er is geen publiek laadpunt op 250 meter van je officiële adres.
  • Voor autodelers, volgens deze voorwaarden:
   • Je vraagt een laadpaal aan voor jouw elektrisch voertuig op batterij.
   • Je hebt een Leuvense parkeerkaart voor autodelen en een vaste standplaats voor autodelen in Leuven.
   • Er is geen laadpunt op (of in de buurt van) die vaste standplaats.
 • ‘Paal volgt paal’: Als een paal zo veel gebruikt wordt dat er nood is aan een bijkomende laadpaal in de buurt.
 • Strategische locaties: Bijvoorbeeld bij mobipunten.

Laadpunt op eigen terrein

Wil je een oplaadpunt op je eigen terrein? Dan kan dat zonder vergunning.

Voorwaarden

 • Je mag geen laadkabel over het trottoir (of andere delen van de openbare weg) rollen, ook niet met kabelmatten, -goten, -sleuven of -tegels. Zo garanderen we de toegankelijkheid, veiligheid en het publieke karakter van de openbare ruimte.
 • Als je in een huurhuis woont of een garagebox huurt, spreek je voor de installatie af met de eigenaar.

Voor leveranciers van laadpalen

Ben je leverancier van laadpalen en heb je nog geen erkenning van de stad?
Vraag je vergunning voor leveranciers aan.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.