Kop van Kessel-Lo: ruimte maken voor vlotter verkeer en meer groen

De Kop van Kessel-Lo gaat de komende jaren sterk veranderen. Samen met het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer maken we aan de Kesselse kant van het station ruimte voor een betere doorstroming van het auto-, fiets- en busverkeer en extra zuurstof.

Over welk gebied gaat het?

De Kop van Kessel-Lo is het gebied aan de Kesselse kant van het station van Leuven.

Een groot deel van het project is al gerealiseerd. De komende jaren werken we in het gebied dat ongeveer overeenkomt met de driehoek Diestsesteenweg, Oude Diestsesteenweg, spoorwegtalud.

Wat zijn de plannen?

Plannen op korte termijn

Voorjaar 2024

De stad sloopt de eerste woningen aan de Kop van Kessel-Lo. Het gaat over 6 huizen op de hoek van de Oude Diestsesteenweg (huisnummers 2,4 6 en 8) en de Diestsesteenweg (huisnummers 34 en 36). Die zijn eigendom van de stad. Ze staan al lange tijd leeg en verkeren in heel slechte staat. Met de afbraak voorkomen we verdere achteruitgang en mogelijke overlast. Met deze werken start de herinrichting van het gebied.

De Kop van Kessel-Lo is een uitdagende locatie voor werken door de grote verkeersstroom en een dichtbevolkte omgeving. Daarom voeren we de werken zorgvuldig en gefaseerd uit in overleg met de politie, ingenieurs en de minderhinderco├Ârdinator.

Lees meer over hoe de werken verlopen

Najaar 2024

  • Tijdelijke groene invulling
    Op de locatie waar de huizen worden afgebroken, komt een tijdelijke groene invulling als het plantseizoen begint. Dit groen zal de bodem verbeteren zodat er later ook andere plantensoorten kunnen groeien. Er komt ook een waterdoorlatend voetpad en een zitbank.

Plannen op lange termijn

  • Verwerven en slopen van andere huizen
    We werken verder om de andere huizen tussen de IJzerenwegstraat en de Oude Diestsesteenweg te verwerven en te slopen.
  • Uitwerking definitieve plannen
    We werken de definitieve plannen voor de herinrichting van de Kop van Kessel-Lo verder in detail uit. Meer info volgt.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 22 72

Mail ons

stadsvernieuwing@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.