Hertogensite

Waar ligt de Hertogensite?

Langs de Kapucijnenvoer, tussen de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat.

Wat zijn de plannen?

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hertogensite wil de voormalige ziekenhuissite doen uitgroeien tot een duurzame, autoluwe woonwijk aan het water. Dat RUP is gebaseerd op het eerder voorgestelde masterplan Hertogensite.

Water en groen kleuren de site

 • De Dijle (1) en de Aa (Dijlearm) (2) worden opnieuw zichtbaar en krijgen een groene oever met wandel- en fietspad.
 • Centraal op de site komt een grote groene ruimte (3), aangevuld met kleinere groene rustpunten.
 • Bestaand waardevol groen blijft behouden, o.a. de 5 lindebomen aan de stadsschool.

Erfgoed

 • De restanten van de stadsomwalling met de twee torens (4) en instituut Maisin (5) blijven prominent zichtbaar. Ook de voormalige vleugels van Pediatrie, Materniteit en In- en Uitwendige ziekten worden bewaard.
 • In tegenstelling tot wat in het masterplan staat, wordt het bloedtransfusiecentrum wel behouden. Zowel het interieur als het exterieur van dit gebouw bleken waardevoller dan eerst gedacht.
 • De verpleegsterschool (6) en het Sint-Pietersziekenhuis verdwijnen.

Publieke ruimte

 • Een groot deel van Hertogensite is onbebouwd en publiek toegankelijk.
 • Naast de groene zones worden verharde pleinen aangelegd.

Fiets- en wandelverkeer

 • Het ontbrekende deel van het Dijlepad, het wandel- en fietspad langs de Dijle, wordt weggewerkt.
 • Nieuwe voet- en fietspaden met brugjes over de Dijle verbinden Hertogensite met andere stadsdelen.
 • Er komen fietsenstallingen voor bewoners en bezoekers verspreid over het terrein.

Autoluw

 • De site is toegankelijk voor laden en lossen en hulpdiensten. Verder is ze autoluw.
 • Bewoners parkeren voornamelijk ondergronds. Zo is er een bewonersparking voor ongeveer 500 wagens met in- en uitrit langs de Kapucijnenvoer. In de Brusselsestraat en in de Minderbroedersstraat komen twee kleinere parkings met een 80-tal plaatsen.
 • Bezoekers kunnen terecht op de publieke parkings in de omgeving.

Openbaar vervoer

 • Er komt een nieuw traject voor de bussen in de benedenstad om de Brusselsestraat te ontlasten. Daardoor komt een einde aan de conflicten met bussen die afslaan op het kruispunt van de Kapucijnenvoer met de Biezenstraat.
 • Er is een mobiliteitsbudget om duurzaam vervoer aan te moedigen, bijvoorbeeld met busabonnementen voor nieuwe inwoners of een autodeelsysteem.

Woonwijk

 • Er komen 540 woongelegenheden, waarvan het grootste deel appartementen en 14 woningen met tuin. Cohousingproject Botanico komt in de voormalige stadsschool (8).
 • Er komen ook sociale huurwoningen, assistentiewoningen voor mensen die zorg nodig hebben en een woonzorgcentrum.

Podiumkunstensite

 • (Mogelijk) komt er een nieuwe podiumkunstenzaal (7) met 2 zalen (1000 zitplaatsen en 400 zitplaatsen), een foyer, een café en backstageruimte.
 • Het RUP bevat ook een tweede optie: een multifunctioneel gebouw met plaats voor handel, horeca en gemeenschapsvoorzieningen.

Andere functies

 • UZ Leuven bouwt de huidige Sint-Rafaëltoren om tot een welzijnstoren (9).
 • HistarUZ - het historisch archief van UZ Leuven wil een museum onderbrengen in de gebouwen van het voormalige Pathologisch Instituut en van Heelkunde.
 • Ter hoogte van de Lei is een grotere commerciële activiteit mogelijk. Kleinere handels- en horecazaken zijn toegelaten in de Brusselsestraat en aan de Kapucijnenvoer.

Bouwhoogten

 • De bouwhoogten uit het masterplan werden aangepast aan de omliggende straten langs de rand van de site.
 • Er zijn enkele hogere accenten in het binnengebied.
Downloads

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.