Geveltuin: toelating en premie

Wil je klimplanten tegen de gevel aan de straatkant plaatsen? Vraag dan eerst een toelating aan. Na de aanleg kan je een premie aanvragen.

Voorwaarden

 • Je hebt een toelating om een geveltuin aan te leggen.
 • De geveltuin is maximaal 1 of 2 stoeptegels groot (30 cm op 30 cm).
 • De geveltuin hangt tegen de gevel van een woning die grenst aan openbaar domein, niet tegen een voortuin.
 • De geveltuin is minstens 30 cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren, tenzij de buren daarmee akkoord gaan.
 • De klimhulp mag tot 20 cm uitsteken, loodrecht op de gevel gemeten.
 • De boord van de geveltuin steekt niet boven het voetpad uit.
 • Als je verhuist, draag je de tuin over aan de nieuwe bewoners of herstel je alles tot de oorspronkelijke staat.

Bedrag

€ 25.

Hoe aanvragen?

 1. Vraag toelating voor de geveltuin. Dat is nodig om later de premie te krijgen.
 2. Je krijgt de toelating binnen de 2 maanden via e-mail.
 3. Je mag de geveltuin aanplanten.
 4. Vervolledig je premieaanvraag. Voeg een foto van de geveltuin toe.

Vraag toelating en premie aan

Kan je zelf geen online aanvraag doen?
We doen de aanvraag samen met jou. Daarvoor maak je een afspraak.
Ook een groenslinger?
Wil je jouw klimplant nadien verbinden met die van je overbuur tot een groenslinger? Vraag eerst toelating voor een geveltuin. Daarna doe je een aparte aanvraag voor de groenslinger.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed of af binnen de 4 maanden.
 2. Na goedkeuring door het college, krijg je de premie binnen de 6 weken op je rekening.

Aanleg en onderhoud

Geveltuin aanleggen

 1. Kies een geschikte plant:
  • Informeer over hoe groot de plant kan worden en hoeveel onderhoud nodig is.
  • Planten met stekels of doornen zijn verboden.
  • Sommige planten beschadigen de gevel wanneer ze zich vasthechten (bv. klimop). Planten die groeien via een klimhulp zijn daarom beter.
  • Wil je later ook een groenslinger aanvragen? Dan kies je een plant die daarvoor geschikt is.
 2. Haal maximaal 1 of 2 aansluitende stoeptegels weg. Bewaar de tegel(s) die je verwijdert.
Schade aan kabels, leidingen of de gevel door (graaf)werken moet je zelf betalen.
Hulp nodig bij de aanleg van je geveltuin?
Neem contact op met Wonen en Werken

Onderhoud

 • De stad blijft eigenaar van de grond, maar je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de geveltuin.
 • Huisnummers, straatnaamborden, pictogrammen en andere openbare voorzieningen moeten altijd zichtbaar en bereikbaar blijven.
 • De plant mag alleen tegen jouw gevel groeien.
 • Als de geveltuin verwaarloosd wordt, kan de stad je vragen om de oorspronkelijke stoep te herstellen.
 • De nutsmaatschappijen moeten altijd toegang hebben tot kabels en leidingen. Zij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij schade aan je geveltuin.

Reglement

Kapucijnenvoer 30
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.