Erkenning van een sportclub

Elke Leuvense sportclub kan zich door de stad laten erkennen. Een erkende vereniging kan subsidies krijgen.

Voordelen

Je kan na 1 jaar werking subsidies aanvragen.

Opgelet: je aanvraag tot erkenning is een officieel document. Je hebt het altijd nodig om subsidies aan te vragen.

Voorwaarden

 • De sportvereniging heeft een maatschappelijke zetel in Leuven.
 • De vereniging is niet erkend als sportvereniging in een andere gemeente.
 • De vereniging is niet erkend als jeugdvereniging of cultuurvereniging in Leuven of een andere gemeente.
 • De vereniging is geen onderafdeling van een erkende sportvereniging aan de stad Leuven.
 • De vereniging is een vzw of een feitelijke vereniging.
 • De vereniging geeft iedereen de kans om lid te worden als de waarden, normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging gerespecteerd worden.
 • De vereniging gebruikt Nederlands als voertaal.
 • De vereniging organiseerde vorig sportjaar minstens 35 sportactiviteiten (trainingen of wedstrijden).
 • De vereniging had vorig sportjaar minstens 25 leden.

Hoe aanvragen?

 1. Registreer jezelf en jouw sportclub
 2. We activeren jouw clubdashboard.
 3. Start de erkenningsaanvraag. Hou deze documenten bij de hand:
  • Ledenlijst van de federatie van vorig sportseizoen
  • Activiteitenoverzicht van vorig sportseizoen
  • Statuten of het huishoudelijk reglement van de club

Vraag erkenning aan

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 • We kijken je aanvraag binnen de 2 weken na.
 • Zodra jouw sportclub erkend is, krijg je een e-mail.

Geldigheid

 • Jouw club blijft erkend tot het einde van elk sportseizoen. Zodra je de erkenning kan vernieuwen, laten we je dat weten via mail.
 • De erkenning vervalt soms vroeger, als je niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Reglement

Downloads

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.