Erkenning van een sportclub

Elke Leuvense sportclub kan zich door de stad laten erkennen. Een erkende vereniging kan subsidies krijgen.

Voordelen

Je kan na 1 jaar werking subsidies aanvragen.

Opgelet: je aanvraag tot erkenning is een officieel document. Je hebt het altijd nodig om subsidies aan te vragen.

Voorwaarden

 • De sportvereniging heeft een maatschappelijke zetel in Leuven.
 • De vereniging is niet erkend als sportvereniging in een andere gemeente.
 • De vereniging is niet erkend als jeugdvereniging of cultuurvereniging in Leuven of een andere gemeente.
 • De vereniging is geen onderafdeling van een erkende sportvereniging aan de stad Leuven.
 • De vereniging is een vzw of een feitelijke vereniging.
 • De vereniging geeft iedereen de kans om lid te worden als de waarden, normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging gerespecteerd worden.
 • De vereniging gebruikt Nederlands als voertaal.
 • De vereniging organiseerde vorig sportjaar minstens 35 sportactiviteiten (trainingen of wedstrijden).
 • De vereniging had vorig sportjaar minstens 25 leden.
 • De vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.

Hoe aanvragen?

 1. Registreer jezelf en jouw sportclub
 2. We activeren jouw clubdashboard.
 3. Start de erkenningsaanvraag. Hou deze documenten bij de hand:
  • Ledenlijst van de federatie van vorig sportseizoen
  • Activiteitenoverzicht van vorig sportseizoen
  • Statuten of het huishoudelijk reglement van de club

Vraag erkenning aan

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 • We kijken je aanvraag binnen de 2 weken na.
 • Zodra jouw sportclub erkend is, krijg je een e-mail.

Geldigheid

 • Jouw club blijft erkend tot het einde van elk sportseizoen. Zodra je de erkenning kan vernieuwen, laten we je dat weten via mail.
 • De erkenning vervalt soms vroeger, als je niet meer aan de voorwaarden voldoet.

Reglement

Downloads
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.