Stad legt dierenbegraafplaats aan

De stad legt een dierenbegraafplaats aan. De opening is gepland op het einde van het voorjaar 2024.

Waar komt de dierenbegraafplaats?

De dierenbegraafplaats komt achter begraafplaats Diestseveld, in de hoek van het Jan Vranckxpad en het Wimmershofpad, in de richting van de Platte-Lostraat.

Over het ontwerp

Het ontwerp van de dierenbegraafplaats houdt maximaal rekening met de natuurlijke setting van deze plek. Het natuurlijke karakter wordt zoveel mogelijk bewaard en we verharden zo weinig mogelijk. Met de geplande ingrepen verhogen we de natuurwaarde van de plek en de biodiversiteit.

Over de werken

De werken gebeuren in 3 fases:

  • Najaar 2023 (fase 1)
    Constructiewerken uitvoeren ter voorbereiding van de aanleg van de dierenbegraafplaats. We zorgen dat de overlast voor voorbijgangers beperkt blijft.
  • Voorjaar 2024 (fase 2)
    Bomen die gekapt werden tijdens fase 1, vervangen we door inheemse bomen en struiken.
  • Voorjaar 2024 (fase 3)
    We plaatsen een kunstwerk dat past bij een dierenbegraafplaats.

Duurzame aanpak

We voeren de werken zo duurzaam mogelijk uit. Groenafval blijft ter plaatse en de grondbalans blijft in evenwicht.

Bomen verwijderen lijkt niet duurzaam, maar de natuurwaarde van die bomen is op dit ogenblik beperkt. We compenseren de kap van die bomen door 440 inheemse bomen en struiken aan te planten. Het gaat onder andere over Spaanse Aak, Haagbeuk, Hazelaar, Sleedoorn en andere inheemse bomen en struiken.

Timing

De opening is gepland eind voorjaar 2024.

Kerkhofdreef 7
3001 Heverlee

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.