Conformiteitsattest

Met dit attest kan een verhuurder aantonen dat de huurwoning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid, woonkwaliteit en aantal toegelaten bewoners. Het attest is niet verplicht.

Vraag conformiteitsattest aan

Wie kan attest aanvragen?

 • Eigenaar van de huurwoning
 • Vertegenwoordiger van meerdere eigenaars (bv. syndicus)

Welke documenten heb je nodig voor de aanvraag?

 • Schets van het gebouw:
  • Duid de woningen/kamers aan (bv. zolder, traphal ...)
  • Beschrijf de functies van de kamers (bv. badkamer, slaapkamer, leefruimte, keuken)
 • Recent positief keuringsattest van elektrische installatie
 • Recent positief keuringsattest van gasinstallatie
 • Als het gebouw uit meerdere woningen bestaat: recent positief brandweerverslag
 • Als je mede-eigenaar bent: gegevens van andere eigenaars en verdeling

Hoe aanvragen?

Downloads

Wat na de aanvraag?

 • Na je aanvraag doet de stad een onderzoek ter plaatse.
 • De burgemeester oordeelt binnen de 60 dagen over het verslag van het onderzoek.

Prijs

 • € 95 voor een zelfstandige woning
 • € 95 voor een kamerwoning
  • + € 16 per kamer
  • maximumbedrag: € 1 876 per gebouw

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.