Belasting op leegstaande handelspanden

Staat je handelsruimte of bedrijfsgebouw meer dan 1 jaar leeg? Dan krijg je een verwittiging van de stad. Als je de leegstand niet kan weerleggen binnen 30 dagen, betaal je een belasting.

Hoe gaan we te werk?

 1. Als we vaststellen dat de ruimte leegstaat, krijg je een brief met de melding dat we dit hebben opgemerkt.
 2. Na 1 jaar krijg je een 'akte van vermoeden van leegstand'.
 3. Niet akkoord? Je krijgt 30 dagen tijd om dat te weerleggen.
 4. Doe je dat niet, dan wordt het pand ingeschreven in het leegstandsregister en betaal je leegstandsbelasting.

Betwisting opname leegstandsregister

Heb je een aangetekende brief ontvangen waarin staat dat jouw pand wordt opgenomen op de lijst van leegstaande handelspanden (administratieve akte vermoeden leegstand) maar klopt dit niet?

Betwisting indienen

 • Als houder van het zakelijk recht van het pand kan je de opname betwisten.
 • Je hebt 30 dagen tijd om dit na de ontvangst van deze akte te weerleggen.
 • Je bezorgt ons de nodige bewijsstukken.
  Een huurcontract is niet voldoende. Het gebouw moet ook in gebruik zijn in overeenstemming met zijn functie.

Dien je betwisting in

Liever niet online?
Stuur een aangetekende zending naar:

Dienst economie en handel

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Bedrag

 • Basisbedrag 2023
  • € 4.716 euro voor een gebouw met een vloeroppervlakte kleiner dan of gelijk aan 200 m².
  • € 7.075 euro voor een gebouw met een vloeroppervlakte groter dan 200m² en kleiner dan of gelijk aan 400 m².
  • € 9.434 voor een gebouw met een vloeroppervlakte groter dan 400 m².
 • Vanaf het tweede jaar vermenigvuldigt het basisbedrag met het aantal jaren leegstand (met maximaal 5).
 • Bijvoorbeeld: De eigenaar van een winkel die leegstaat sinds 2022 betaalt:
  • in 2023: € 4.716 (x1)
  • in 2024: € 9.432 (x2)
  • in 2025: € 14.146 (x3)
  • in 2026: € 18.864 (x4)
  • in 2027: € 23.580 (x5)
  • in 2028: € 23.580 (x5)

Hoe betalen?

Je krijgt een aanslagbiljet van de stad met de post.

Niet akkoord met het aanslagbiljet?

Stuur een aangetekende zending of mail (volgens de modaliteiten vermeld op het aanslagbiljet) naar:

Dienst financiën - bezwaar belastingen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Tijdelijke vrijstelling aanvragen

Voorwaarden

Je kan tijdelijk een vrijstelling aanvragen als je voldoet aan een van deze voorwaarden:

 • Je bent net de nieuwe eigenaar van het pand.
 • Het pand wordt onteigend.
 • Het pand is getroffen door een ramp.
 • Er loopt een gerechtelijke procedure waardoor het pand niet verhuurbaar is.
 • De bodem rond het pand is verontreinigd.
 • Je hebt renovatieplannen.
 • Je meldt je pand aan als popstartpand.
Vrijstelling is geen schrapping uit het leegstandsregister. Na de vrijstelling moet je de belasting weer betalen. Het tarief loopt dan gewoon door alsof er geen vrijstelling is geweest.

Hoe aanvragen?

Doe je aanvraag binnen de 2 maanden na de bevestiging van de opname in het leegstandsregister.

Vraag vrijstelling aan

Schrapping aanvragen

 • Kan je aantonen dat een pand opnieuw in gebruik is?
 • We controleren ter plaatse of er activiteit is in de zaak en het huurcontract. Na 6 maanden invulling wordt het pand geschrapt uit het leegstandsregister.

Vraag schrapping aan

Verkoop melden

Verandert je leegstaand pand van eigenaar? Dan moet je ons dat melden binnen 2 maanden nadat de akte verlopen is. Zo niet blijf je de belastingplichtige.

Dienst economie en handel

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Reglementen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.