Adviesraad onroerend erfgoed

De adviesraad geeft advies over onroerend erfgoed in Leuven aan de stadsdiensten en het college.

Hoe is de adviesraad samengesteld?

 • Deskundigen bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed
 • Deskundige cultureel erfgoed
 • Deskundige duurzaamheid
 • Deskundige ruimtelijk beleid (ook voorzitter van de GECORO)
 • Middenveldorganisaties die bezig zijn met onroerend erfgoed

De leden worden door de gemeenteraad aangesteld voor 6 jaar. 

Wat doet de adviesraad?

De adviesraad:

 • Adviseert het college van burgemeester en schepenen (niet-bindend) bij:
  • Opmaak van beleidsinstrumenten, bv. de evaluatie van en aanpassingen aan de erfgoedverordening, RUP’s, masterplannen, erfgoedinventarissen, beheersplannen, beschermingsdossiers, afwegingskaders, groenplan …
  • Grote stadsontwikkelingsprojecten, concrete (bouw)projecten of werken aan openbaar domein die impact hebben op het onroerend erfgoed. 
 • Adviseert het college van burgemeester en schepenen (niet-bindend) door dossiers zelf op de agenda te plaatsen. 
 • Ondersteunt de stad om het draagvlak te vergroten voor onroerend erfgoed, bv. bij de organisatie van Open Monumentendag.
 • Ondersteunt de stad bij aanvragen voor de erfgoedpremie voor waardevol erfgoed dat nog niet geïnventariseerd is.
Elke erkende onroerenderfgoedgemeente moet volgens het decreet een adviesraad onroerend erfgoed hebben. 

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.