Accosite/Burenberg

De oude Accosite krijgt een nieuwe invulling. De bouw- en renovatiewerken zijn gestart. De vernieuwde site zal Burenberg heten.

Waar ligt de site?

Tussen de Brusselsestraat, de Goudsbloemstraat, de Kaboutermansstraat en de Muurkruidstraat.
Op de site lag vroeger drukkerij Acco.

Wat komt er?

 • Publiek park
 • Voetgangers- en fietsverbindingen
 • Woningen:
  • Gezinswoningen
  • Appartementen
  • Assistentiewoningen
 • Woonzorgcentrum
 • Kantoren
 • Publieke functies zoals een ontmoetingsruimte en 'zorgkruispunt'
 • Fietsenstallingen en een ondergrondse parking voor (buurt)bewoners
 • Herwaardering van het klooster en de kapel van de Broeders der Liefde
De stad maakt er een duurzaam project van, op het vlak van energie, isolatie, water, groen en mobiliteit.

Timing

 • 2021 tot 2022: Afbraakwerken en voorbereidend archeologisch onderzoek
 • Begin 2023: Start bouwwerken
  De werken zullen ongeveer 3 jaar duren.

Waarom nieuwe invulling?

 • De site ligt er al jaren braak en ongebruikt bij.
 • Het is een woonontwikkelingsgebied in het structuurplan: een zone waar de stad extra woningen wil bouwen met publieke voorzieningen zoals groen, voetgangers- en fietsverbindingen …
 • Om het erfgoed op de site (zoals het klooster van de Broeders van Liefde) te renoveren en een nieuwe invulling te geven.

Heraanleg Kaboutermansstraat

De straat grenst aan de Accosite, maar maakt er geen onderdeel van uit. Het ontwerp voor de Kaboutermansstraat moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden liggen vast. Tijdens de opmaak van de plannen voor de heraanleg overlegt de stad met de buurt.

Voorwaarden die vastliggen:

 • Meer ruimte voor voetgangers en fietsers
 • Woonerf
 • Nieuwe bomen en struiken
 • Ontharding: minder asfalt en meer groen in de straat
 • Afwisselend parkeren en extra fietsbeugels

Timing

De heraanleg van de Kaboutermansstraat start vermoedelijk in het najaar van 2024.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.