Vergund geachte toestand aanvragen

Werd een pand opgedeeld in meerdere wooneenheden zonder vergunning? Dan kan je navragen of die opdeling er mag zijn zonder vergunning. Je vraagt dan een 'vergund geachte opdeling' aan.

Gaat het alleen om een constructie waarvan je niet zeker bent dat ze legaal is (bv. een garage)? Dan kan je met bewijsstukken een opname in het vergunningenregister aanvragen.

Vergund geachte opdeling aanvragen

Hoe werkt het?

Als je een 'vergund geachte opdeling' aanvraagt, kijken we deze zaken na:

 • Gebeurde de opdeling in wooneenheden voor of vanaf 1 mei 2000?
 • Waren er andere voorwaarden van toepassing vanaf bepaalde data (bv. van de verkaveling, het BPA …)?
 • Gebeurden er voor 1 mei 2000 verbouwingswerken?

Voor welke panden?

De opdeling gebeurde onder al deze voorwaarden:

 • Voor 1 mei 2000
 • Zonder vergunning
 • Zonder werken uit te voeren
 • Zonder het gebruik of de functie van een ruimte te veranderen
 • Niet in strijd met de voorwaarden van een vergunning
 • Volgens de stedenbouwkundige voorschriften van toen
Belangrijk
 • Kreeg je na 1 mei 2000 een vergunning voor het aantal wooneenheden en werd die vergunning binnen de termijn uitgevoerd? Dan is een eerdere 'vergund geachte opdeling' niet meer geldig.

 • Bij een proces-verbaal over de opdeling geldt altijd het proces-verbaal.

 • Wooneenheden die vergund geacht worden, kunnen later nog afgekeurd worden op basis van onvoldoende woonkwaliteit of bij problemen met de brandveiligheid.

Voorbeelden

Er gebeurde een opdeling in kamers zonder bouwwerken uit te voeren:

 • Als dat voor 1 mei 2000 gebeurde, was daarvoor meestal geen vergunning nodig.
 • Als dat op 1 mei 2000 of later gebeurde, was er wel een vergunning nodig omdat vanaf die datum de regelgeving wijzigde.

Er gebeurde een opdeling in studio’s. Om dat te kunnen doen, zijn altijd bouwwerken nodig (sanitair, keukentje …). Daarom is er altijd een vergunning nodig sinds 1962.

Wie kan dit aanvragen?

 • Eigenaar
 • Immokantoor
 • Notaris

Hoe aanvragen?

Vraag 'vergund geachte opdeling' aan

Zodra je de aanvraag doet, ga je akkoord met de prijs. Dat geldt ook als je het document niet downloadt.

  Wat gebeurt er na je aanvraag?

  1. We onderzoeken alle officiële documenten bij de stad, zoals:
   • Brandweerverslag
   • Conformiteitsattest
   • Proces-verbaal
   • Inschrijvingen in het bevolkingsregister
   • Aangifte belasting voor tweede verblijven (kotbelasting)
  2. Na 90 dagen krijg je een mail met een antwoord. Dat kan later zijn als we extra opzoekingen moeten doen.

  Wat als de huidige toestand niet overeenstemt met de 'vergund geachte opdeling'?

  1. Verzamel andere officiële stukken die een bewijs zijn voor een 'vergund geachte opdeling'.
  Voorbeelden:

  • Geregistreerde huurcontracten
  • Niet-geregistreerde huurcontracten met betalingsbewijzen van de huur
  • Verklaring van de huisvestingsdienst van KU Leuven

  2. Bezorg ons die stukken.

  Dienst data en GIS - digitaal

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  3. We onderzoeken de stukken en laten je de beslissing weten.

  Prijs

  Minstens € 74 per perceel.

  Vergund geachte constructie aanvragen (opname in het vergunningenregister)

  Gaat het niet om wooneenheden, maar om een constructie waarvan je niet zeker bent dat ze legaal is (bv. een garage of bijgebouw)? Dan kan je met bewijsstukken een opname in het vergunningenregister aanvragen.

  Hoe aanvragen?

  1. Ga naar het notarisloket.
  2. Kies 'Vergund geachte opdeling aanvragen'.
  3. Vermeld bij 'Specifiek' dat het gaat om een aanvraag tot opname in het vergunningenregister voor een vergund geachte constructie.
  4. Voeg de bewijsstukken toe die aantonen dat de constructie vergund is of een vergunning kan krijgen.

  Prijs

  Minstens € 74 per perceel.
  Zodra je de aanvraag doet, ga je akkoord met de prijs. Dat geldt ook als je het document niet downloadt.

  Vragen?

  Inhoudelijke vragen

  Dienst bouwen

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Vragen over de procedure

  Dienst data en GIS - digitaal

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.