Tekst video: Burenbemiddeling in Leuven

(ruziënde buren)

Tekst: Wat is burenbemiddeling?

Burenbemiddeling is een laagdrempelige methodiek om burenconflicten vroegtijdig aan te pakken. De bedoeling is vooral dat de bemiddelaars de mensen mee ondersteunen en stimuleren om samen in dialoog te gaan, te zoeken naar oplossingen en hopelijk de communicatie weer te herstellen.

Tekst: Doelstellingen van burenbemiddeling

De belangrijkste doelstellingen zijn het herstellen van de communicatie, proberen om begrip voor elkaar te krijgen, tot afspraken te komen en indien mogelijk een escalatie proberen te vermijden.

Tekst: Principes van burenbemiddeling

2 buurtbemiddelaars begeleiden de buren tijdens het bemiddelingsgesprek en de bedoeling is om hen te helpen naar een oplossing op zoek te gaan.De principes? Het is vrijwillig. Het is vertrouwelijk. Het is gratis... en laagdrempelig.

Tekst: De aanmelding

Elk burengeschil begint met een aanmelding. De verontruste buur doet een mailtje of telefoon naar de dienst burenbemiddeling en de coördinatoren hebben als eerste opdracht om te gaan kijken of het geschil wel bemiddelbaar is. Daarna worden er afspraken gemaakt om een intakegesprek te voeren bij de mensen thuis.

Tekst: Verloop van een burenbemiddeling

Dan komen we bij die mensen thuis en dan krijgen de buren de kans om hun verhaal te doen. Wij geven heel veel tijd zodat de mensen echt hun verhaal kunnen doen. Eerst gaan we bij buur 1 en daarna gaan we bij de tweede buur. We gaan na of een bemiddeling mogelijk is en dan is het bemiddelingsgesprek de volgende stap.

Tekst: Verloop van een bemiddelingsgesprek

De bereidheid om tot een bemiddelingsgesprek over te gaan is een heel grote stap. Het bemiddelingsgesprek heeft niet alleen tot doel om een oplossing te vinden voor de zaak, maar onderliggend ook om de buren te helpen met elkaar in communicatie te treden en naar elkaar te luisteren.

De buurtbemiddelaar begint elk gesprek met het uitleggen van de communicatie en de gedragsregels. We geven ook duidelijk aan dat het gesprek vertrouwelijk is en vrijwillig. Vervolgens wordt er een ruimte gecreëerd waarin elke buur zijn of haar verhaal kan doen op een respectvolle en constructieve manier. Als men dan tot gedragen oplossingen komt, dan helpen we de buren om deze zo concreet mogelijk af te spreken. Vanaf het moment dat het gesprek stopt, eindigt ook de rol van de bemiddelaar.

Tekst: Vaardigheden van een bemiddelaar

Een bemiddelaar heeft bij voorkeur een open en positieve ingesteldheid, en is objectief en neutraal. Andere belangrijke troeven zijn: actief kunnen luisteren, sociaal vaardig zijn, en een gevoel hebben om probleemoplossend te communiceren. Een bemiddelaar verzekert absolute discretie en geheimhouding van alle gesprekken in elk dossier.

Tekst: Voordelen van burenbemiddeling

Buurtbemiddeling heeft heel veel voordelen. Eerst en vooral is buurtbemiddeling heel laagdrempelig en toegankelijk. Wij zorgen er voor dat de aangemelde cases heel snel opvolging krijgen Hierdoor dragen wij er toe bij dat geschillen niet nodeloos escaleren. Een ander voordeel is dat wij de communicatie tussen de buren faciliteren en op gang brengen.

We streven er ook naar dat het wederzijds begrip tussen de buren verhoogt, hierdoor verhoogt ook het leefbaarheidsgevoel van de buren. Een ander belangrijk element is dat wij toch de werklast van politie en justitie verlichten en dat wij als buurtbemiddelaars veel meer tijd hebben om ons met dit soort conflicten bezig te houden, meer dan andere diensten.

Tekst: Waarom ben je vrijwilliger en wat motiveert je?

Wat mij er persoonlijk toe gebracht heeft om burenbemiddelaar te worden, is mijn innerlijke drijfveer om voortdurend naar harmonie te streven. Ik ben ook zeer enthousiast over de mogelijkheid om via een bemiddelingsmethodiek constructief om te gaan met conflicten en als ik op die manier mijn steentje er toe kan bijdragen om mensen misschien opnieuw respectvol met elkaar te laten omgaan, dan geeft mij dat heel veel voldoening.

Ik vind het ook erg leuk om deel uit te maken van een team van vrijwilligers. Ik leg er zeer interessante contacten en we worden heel goed omkaderd en ondersteund door onze coördinatoren.

Tekst: Waarom ben je vrijwilliger en wat motiveert je?

Naar mijn mening is buurtbemiddeling maatschappelijk gezien, heel erg nuttig. Vaak gaat het over communicatieproblemen die vastgeraakt zijn door emotie.Soms durven mensen elkaar gewoon niet meer aanspreken. Ik vind het heel uitdagend om mensen te helpen met elkaar in verbinding te geraken en het over de essentie te hebben.

Tekst: Waarom ben je vrijwilliger en wat motiveert je?

Mijn eerste kennismaking met bemiddeling was als een waarnemer van de Europese gemeenschap in het conflict in het vroegere Joegoslavië. Daarna ben ik nog vijf jaar professioneel bemiddelaar geweest in de stad Antwerpen en nu ben ik gepensioneerd. Omdat ik het zo graag doe, wil ik dat nog verder doen als vrijwillig bemiddelaar.

Tekst: Meerwaarde van werken met vrijwilligers

Binnen onze samenleving lopen mensen rond in massa's die perfect over de vaardigheden beschikken om goede bemiddelaars te zijn. Als die mensen, bovendien, die medeburgers willen helpen en wij geven ze een goede opleiding? Dat worden de beste buurtbemiddelaars. Ik zou dus zeggen: leve burenbemiddeling, maar vooral: leve onze vrijwilligers!

Arnould Nobelstraat 40, bus 0102
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.