Subsidie voor sociaal-culturele activiteit

Leuvense verenigingen en buurtcomités kunnen onder bepaalde voorwaarden een subsidie krijgen om sociaal-culturele activiteiten te organiseren.

Wie kan subsidie aanvragen?

 • Buurtcomités
 • Leuvense verenigingen met maatschappelijke zetel of secretariaat in Leuven

Voor welke activiteiten?

 • Buurt-, straat- en wijkfeesten
 • Kleinschalige bijzondere initiatieven
  De initiatieven zijn een meerwaarde voor de stad of voor de vereniging die de aanvraag indient, zoals:
  • Bijzondere uitgaven van publicaties
  • Deelnames aan feestelijkheden of toeristische projecten van de diensten feestelijkheden en toerisme van de stad
  • Bijzondere initiatieven in het kader van herdenkingen, feestjaren of specifieke thema’s die in Leuven plaatsvinden
  • Buurtfeesten
 • Andere activiteiten
  De activiteit voldoet aan minstens 1 van deze criteria:
  • De activiteit behoort niet tot het reguliere aanbod of programma van de vereniging, maar is het resultaat van een eenmalige, aantoonbaar bijzondere inspanning of bijzondere gelegenheid.

   Jaarlijkse activiteiten (bv. vrijwilligersfeest, bonte avond, openingsconcert, eetfeest ...) komen niet in aanmerking voor een subsidie, want die zijn deel van het reguliere aanbod.
  • De activiteit onderscheidt zich aantoonbaar van het regulier aanbod of programma van de vereniging door een specifieke omkadering, een originele communicatie of een bijzondere invalshoek.
  • De activiteit vindt plaats in het kader van een festival of festiviteit van de dienst communicatie en stadsmarketing (bv. Open Monumentendag, Open Kerkendag, Wintertijd …).

Voorwaarden

 • Je hebt dit jaar nog geen toelage aangevraagd voor een sociaal-culturele activiteit.
 • Je hebt nog geen andere projecttoelage van de stad aangevraagd.
  Je mag deze subsidie wel combineren met een subsidie voor Buurtcultuur, maar je vraagt de subsidies apart aan.
 • De organisator vermeldt de medewerking van stad Leuven op alle publicaties over de activiteit (in tekst of met sponsorlogo).
 • Als de activiteit niet kan doorgaan of het oorspronkelijke doel wijzigt, dan brengt de organisator het college daarvan op de hoogte.
 • Je maakt bij een evenement geen gebruik van het retributie- en huishoudelijk reglement ter ondersteuning van evenementen (goedgekeurd gemeenteraad 23 oktober 2017).
Organiseer je een activiteit op het openbaar domein of met impact op het openbaar domein? Dan heb je meestal een toelating van de stad nodig. Voor een buurtfeest kan je de toelating en subsidie samen aanvragen. Voor andere activiteiten vraag je de subsidie apart aan.

Wanneer aanvragen?

 • Ten vroegste 6 maanden voor de start van de activiteit.
 • Ten laatste 1 maand voor de start van de activiteit.

Hoe aanvragen?

Voor buurtfeesten

In de toelating voor je buurtfeest kan je meteen ook de subsidie aanvragen.

Vraag toelating en subsidie buurtfeest aan

Voor andere activiteiten

Vraag subsidie aan

Bedrag

 • Maximaal € 250 voor buurt-, straat- en wijkfeesten.
 • Maximaal € 500 voor de andere activiteiten die in aanmerking komen.

De toelage van € 250 kan met maximaal 50 % worden verhoogd als

 • De activiteit het plaatselijk belang overstijgt.
 • Of als het om een samenwerking met de stad gaat.
De toelage kan niet gecombineerd worden met een andere projecttoelage van de stad en kan maximaal 1 keer per jaar worden aangevraagd.

Wat gebeurt er met je aanvraag?

 1. Aanvraag indienen
  We bekijken of je aanvraag volledig is en brengen je hiervan schriftelijk op de hoogte.
 2. Bewijsstukken bezorgen
  Bezorg ons binnen de 2 maanden na de activiteit deze bewijsstukken:
  • Documenten die bewijzen dat de activiteit plaatsvond (foto's, persartikels, affiches, ...)
  • Verklaring op eer
 3. Goedkeuring toelage
  De stad behandelt het dossier en legt het voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Reglement

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.