Subsidie voor jubileum

De stad geeft een subsidie aan verenigingen die een jubileum vieren. Er is een extra subsidie voor verenigingen die een activiteit organiseren in het teken van het jubileum.

Wie kan subsidies aanvragen?

Leuvense verenigingen met een maatschappelijke zetel of secretariaat in Leuven.

Waarvoor krijg je een subsidie?

 • Subsidie voor jubileum

  • De vereniging viert haar 25, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90 of 100-jarig bestaan, of meer dan 100 met een veelvoud van 10 jaar.
  • Vanaf 25 jaar kan je voor elke verjaardag die een veelvoud is van 5 een receptie op het stadhuis aanvragen.
  • De stad kan een erepenning uitreiken aan leden van de vereniging die zich 15, 25 of 35 jaar onbezoldigd hebben ingezet voor de vereniging.
 • Subsidie voor een activiteit in het teken van het jubileum

  De activiteit voldoet aan alle voorwaarden:

  • Het gaat om een speciale activiteit naar aanleiding van een jubileum.
  • De activiteit sluit aan bij de werking van de vereniging.
  • De activiteit vindt in Leuven plaats.
  • De activiteit is voor iedereen toegankelijk, al dan niet betalend.
  • De organisator vermeldt de medewerking van stad Leuven op minstens 1 publicatie over de activiteit of het initiatief (in tekst of met sponsorlogo).
  • Als de activiteit niet kan doorgaan of het concept grondig wijzigt, brengt de organisator het college daarvan op de hoogte.

Wanneer aanvragen?

 • Jubileum

  In het jaar van het jubileum.

 • Activiteit in het teken van het jubileum

  Voor de start van de activiteit.

Bedrag

 • Jubileum

  • 25 jaar: € 300
  • 50 jaar: € 400
  • 60 jaar: € 450
  • 65 jaar: € 475
  • 70 jaar: € 500
  • 75 jaar: € 550
  • 80 jaar: € 600
  • 90 jaar: € 650
  • 100 jaar en meer, met veelvoud van 10: € 700
 • Activiteit in het teken van het jubileum

  • € 500
  • Dit kan met 50% verhoogd worden op advies van de raadscommissie feestelijkheden.
  • Het bedrag van de subsidie mag niet hoger zijn dan de uitgaven.

Hoe aanvragen

 1. Verzamel een bewijsstuk dat aantoont hoelang de vereniging bestaat.

 2. Doe je aanvraag

Vraag subsidies aan

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 • Jubileum

  We betalen de subsidie uit na controle van de bewijsstukken en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

 • Activiteit in het teken van het jubileum

 1. Bewijsstukken bezorgen
  Mail ten laatste 2 maanden na de activiteit deze bewijsstukken:
  1. Documenten die aantonen dat de activiteit plaatsvond (bv. persartikel, affiche, uitnodiging ...)
  2. Verklaring op eer
 2. Goedkeuring
  We betalen de subsidie uit na controle van de bewijsstukken en goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen.

Reglement

Downloads

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.