Subsidie voor afvalarme evenementen

Organiseer je met je vereniging een evenement en doe je inspanningen om afval te beperken en te sorteren? Dan krijg je onder bepaalde voorwaarden een toelage tot € 250.

Wie kan toelage aanvragen?

Leuvense verenigingen

Zoals vzw’s en feitelijke verenigingen (buurtwerkingen, sport-, socio-culturele, jeugd- en natuurverenigingen).

De vereniging moet aan minstens 2 van deze criteria voldoen:

 • Uit het werkingsverslag blijkt dat de vereniging activiteiten in Leuven organiseert.
 • Minstens de helft van de leden woont in Leuven.
 • Minstens de helft van de bestuursleden woont in Leuven.
 • De vereniging heeft een vestigingsadres in Leuven.

Leuvense basis- of secundaire scholen

Meer info over de subsidie voor Leuvense scholen

Voor welke acties?

Om het afval zo goed mogelijk aan te bieden voor recyclage, moet je goed sorteren op het evenement. Verenigingen die tijdens het evenement hun afval beheren, komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorbeelden

 • Afvaleilanden
 • Mobiele opruimteams
Afvalcontainers lenen
Je kan bij de stad afvalcontainers lenen.

Gebruik je het openbaar domein voor je activiteit?
Dan heb je ook een toelating voor je activiteit nodig. In die aanvraag kan je meteen ook het materiaal aanvragen.

Bedrag

Binnen de gereserveerde budgetten krijgt een vereniging

 • € 100 per evenement als er minstens 25 uren gepresteerd werden
 • € 250 per evenement als er minstens 50 uren gepresteerd werden
Maximaal 5 keer per jaar
Elke vereniging of school kan maximaal 5 keer per jaar een toelage krijgen voor een bemanning van een afvaleiland of door op afvalarme evenementen te werken.

Hoe aanvragen?

1. Subsidie aanvragen
Mail ons ten laatste 1 maand voor het evenement om de subsidie aan te vragen.

Dienst stadsreiniging

Aarschotsesteenweg 68
3012 Wilsele

2. Aanvraagformulier en deelnemerslijst mailen
Bezorg ons ten laatste 3 maanden na het evenement deze documenten:

 • Aanvraagformulier
 • Deelnemerslijst
  Geef aan welke personen het afvalbeheer uitvoerden (afvaleilanden bemannen, mobiel opruimteam …) en voor welke tijdsduur.

Wat gebeurt er na je aanvraag?

 1. We berekenen de subsidie op basis van het aantal gepresteerde uren.
 2. We sturen je via mail een ‘verklaring op eer’ die je ondertekend terugbezorgt.
 3. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed.
 4. Je krijgt het bedrag op je rekening.
We betalen de toelage pas uit als de soorten afval correct zijn gescheiden en de reinigingsdienst het afval selectief kan inzamelen.

Reglement

Tips voor duurzame evenementen

Aarschotsesteenweg 68
3012 Wilsele

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.