Stedenbouwkundige overtreding melden

Denk je dat de ruimtelijke voorschriften niet nageleefd worden? Dan kan je die bouwovertreding melden bij de stad. 

Hoe melden?

 1. Verzamel de informatie

 • Beschrijving van de werken of handelingen
 • Adres of locatie van de werken of handelingen
 • Foto’s
 • Andere relevante info
 • Jouw contactgegevens
  We hebben jouw gegevens nodig om je te contacteren voor vragen. We geven ze niet door aan de overtreder. Anonieme klachten behandelen we niet.
OpgeletWe treden niet op bij een ruzie tussen burgers, zoals de betwisting van eigendomsrechten, huurrechten, erfdienstbaarheden of waterschade. Daarvoor kan je terecht bij burenbemiddeling of het vredegerecht.

2. Meld de overtreding

Dat kan online, via mail of met de post.

Online

Meld een bouwovertreding

Per mail

Stadskantoor

Dienst bouwen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Met de post

Stuur een brief naar:

Stadskantoor

Dienst bouwen

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Wat gebeurt er met je melding?

1. We behandelen de melding discreet

We doen een vooronderzoek op kantoor: we kijken na of de stedenbouwkundige voorschriften en de goede ruimtelijke ordening nageleefd worden. Eventueel doen we een controle ter plaatse.

2. We bepalen of er een proces-verbaal moet opgesteld worden

 • Geen overtreding: we sluiten het dossier af.
 • Overtreding, maar geen prioriteit: je krijgt een mail met andere opties.
 • Overtreding: we sturen een proces-verbaal naar de overtreder, het parket en de inspectie RWO Vlaams-Brabant.

3. Bij een proces-verbaal heeft de eigenaar 3 mogelijkheden

Binnen 30 dagen moet die zijn keuze kenbaar maken:

 • Regularisatieaanvraag indienen
 • Toestand herstellen in de oorspronkelijke staat
 • Minnelijke schikking
  Dat vraag je aan bij inspectie RWO Vlaams-Brabant.

4. Vervolging of nieuwe controle

 • De bouwovertreding wordt niet volledig geregulariseerd of de oorspronkelijke toestand wordt niet volledig hersteld. Het parket kan de overtreder vervolgen.
 • De bouwovertreding wordt volledig geregulariseerd of het herstel naar de oorspronkelijke toestand wordt volledig uitgevoerd. De overtreder kan een nieuwe controle aanvragen bij de stad.
  De behandeltermijn is ongeveer 2 maanden. Tijdens die nieuwe controle stellen we vast of de bouwovertreding volledig weg is. De bouwcontroleurs brengen de overtreder en het parket op de hoogte van de vaststelling.

Welke meldingen behandelen we eerst?

We stelden een aantal prioriteiten op. Die zijn vastgelegd op basis van het algemeen belang (een goede ruimtelijke ordening), niet op private belangen.

Extra info over bouwovertreding (proces-verbaal) opvragen

Je kan ook bijkomende info over een bouwovertreding aanvragen.

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 25 55

Mail ons

handhaving@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.