Stedenbouwkundig attest

Met dit attest kan je nagaan of je voorstellen om te (ver)bouwen mogelijk zijn. Let op: het is geen vergunning. Het attest biedt je wel meer zekerheid dan informatie die je mondeling kreeg.

Wanneer is een stedenbouwkundig attest nuttig?

 • Als je meerdere voorstellen hebt en wilt weten welke voorstellen haalbaar zijn.
 • Als je zonder architect wilt weten wat er mogelijk is op het perceel.

Hoelang blijft het geldig?

2 jaar.

Wat is de waarde van een attest?

Een stedenbouwkundig attest geeft je zekerheid over wat er stedenbouwkundig mag op een stuk grond, maar het is geen vergunning. De beoordeling van een stedenbouwkundige vergunning, omgevingsvergunning of verkavelingsvergunning volgt de redenering van het attest, tenzij:

 • Er belangrijke wijzigingen zijn aan het terrein.
 • De stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften veranderd zijn.
 • Er bij de adviezen of openbare onderzoeken feiten aan het licht komen die nog niet gekend waren bij het stedenbouwkundig attest.
 • Er materiële fouten zijn gemaakt bij het stedenbouwkundig attest.
 • Het stedenbouwkundig attest niet meer geldig is.

Hoe aanvragen?

 1. Contacteer ons

 2. Dien je dossier in

  • Print het aanvraagformulier, vul het volledig in en voeg alle gevraagde bijlagen toe.
  • Informeer bij de dienst bouwen hoeveel papieren exemplaren je moet indienen (minstens 4, als er adviezen nodig zijn hebben we extra exemplaren nodig).
  • Geef de exemplaren af in het stadskantoor tegen ontvangstbewijs.
   Bekijk openingsuren of verstuur ze aangetekend naar de dienst bouwen.

Prijs

Minstens € 60.

Dit is geen dossiertaks zoals bij het Vlaams Gewest of de provincie die je vooraf moet betalen. Het is een belasting die de stad achteraf int.
OpgeletMogelijk past het kadaster je kadastraal inkomen aan nadat je het stedenbouwkundig attest aanvraagt. Voor meer info kan je terecht bij het kadaster.

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 25 55

Mail ons

bouwen@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.