Ruimtelijk structuurplan

In het ruimtelijk structuurplan (RSP) legt de stad haar visie vast op de ontwikkeling van de ruimte op lange termijn.

Het bevat geen concrete voorschriften waaraan je je moet houden als je bouwt of verbouwt, maar beschrijft de algemene voorwaarden waaraan voorschriften van de overheid moeten voldoen.

Het tweede ruimtelijk structuurplan vervangt het eerste structuurplan. Het is van kracht sinds 18 december 2017. De documenten van het eerste structuurplan op deze webpagina zijn enkel informatief.

Tweede ruimtelijk structuurplan Leuven (goedgekeurd in 2017)

Het eerste structuurplan dateert van 2004. Het was aan herziening toe omdat de meeste maatregelen uitgevoerd of intussen achterhaald zijn. Bovendien zijn er nieuwe thema’s die een invloed hebben op het gebruik van de ruimte, zoals klimaatverandering, energie, nood aan voorzieningen en grotere aandacht voor erfgoed.

De gemeenteraad keurde het tweede ruimtelijk structuurplan goed op 18 december 2017. Het plan bestaat uit 7 thema’s en is opgedeeld per locatie.

Thema's

 • Wonen
 • Werken
 • Voorzieningen
 • Blauwgroen
 • Energie
 • Mobiliteit
 • Landschap en erfgoed

Locaties

 • Binnenstad
  Gebied binnen de ring + kleine zone ten oosten van de ring (van Vuurkruisenlaan tot Provinciehuis).
 • Oostelijk Heuvellandschap
  Gebied tussen de grens met Holsbeek (noorden), met Lubbeek en Bierbeek (oosten), spoorlijn 36 en de vallei van de Molenbeek (zuiden), de Vesten (zuidwesten) en de noordelijke spoorlijnen (oosten). Het gebied bevat onder meer Korbeek-Lo, Kessel-Lo en Kesseldal, de omgeving van de Tiensesteenweg tot aan de Tiensepoort en de wijk Klein Rijsel tussen Tiensevest en spoorweg.
 • Westelijk Heuvellandschap
  Gebied ten westen van de spoorweg en de binnenstad en ten noordwesten van de Tervuursesteenweg. Het bevat onder meer de Vaartzone, Wilsele-Dorp, Kareelveld en Gasthuisberg.
 • Zuidelijk Plateau
  Gebied tussen de Vesten (noorden), spoorlijn 36 en de vallei van de Molenbeek (noordoosten), de grenzen met Bierbeek, Oud-Heverlee en Bertem (zuiden) en de Tervuursesteenweg (noordwesten). Bevat onder meer de Philipssite (directe omgeving van de Tiensesteenweg niet).
 • Dijlevallei
  De Dijle doorkruist het stadsdeel Zuidelijk Plateau, de binnenstad, vormt de grens tussen het Westelijke en Oostelijk Heuvellandschap en verlaat Leuven via de Noordelijke Laagvlakte.
 • Ring
  De zone langs de vesten en singels die de binnenstad omsluiten. Het gaat om:
  • De infrastructuur
  • Aangrenzende publieke ruimtes en parken
  • Flankerende bebouwing (en/of bouwblokken)
  • Bijzondere sites die rechtstreeks aansluiten op de ring (Vaartkom, Twee Waters, stationsomgeving, Philips, Bodart).

Bekijk de locaties op kaart

Lees het ruimtelijk structuurplan

Eerste ruimtelijk structuurplan Leuven (goedgekeurd in 2004)

De eerste versie van het structuurplan.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.