Premie wateroverlast kelder

Heb je water in de kelder omdat de riolering te laag is aangesloten? Dan krijg je van de stad een premie als je werken uitvoert om die aansluiting te verhogen.

Voorwaarden

 • Je had een of meerdere keren wateroverlast in de kelder door terugkerend rioolwater.
 • Je kan de toelage maar 1 keer aanvragen.

Welke werken komen in aanmerking?

Werken aan de afvoerleiding waardoor de riolering hoger aangesloten kan worden.

Wie kan het aanvragen?

 • Eigenaar
 • Huurder
De huurder moet toelating hebben van de eigenaar om de werken uit te voeren.

Hoe aanvragen?

1. Verzamel documenten

 • Foto's van de waterschade
 • Foto's van de aansluiting op de riolering
 • Bewijs van aangifte bij de verzekeringsmaatschappij

2. Vraag premie aan

Vraag premie aan

Kan je zelf geen online aanvraag doen?
We doen de aanvraag samen met jou. Daarvoor maak je een afspraak.

Hoe verloopt de aanvraag?

 1. We voeren eerst een technische controle uit. Daarvoor maken we een afspraak om langs te komen.
 2. Voeg online offertes toe van de herstellingen.
 3. Je krijgt goedkeuring om de werking uit te voeren.
 4. Voeg online facturen toe aan je dossier.
 5. We controleren of je aanvraag aan alle voorwaarden voldoet.
 6. Het college van burgemeester en schepenen keurt de aanvraag goed of af binnen de 4 maanden.
 7. Na goedkeuring door het college, krijg je de premie binnen de 6 weken op je rekening.

Bedrag

Maximaal € 1250 (inclusief btw)

Wanneer mag je de werken uitvoeren?

Je mag ze pas uitvoeren nadat de stad de technische controle heeft uitgevoerd.

Reglement

Kolonel Begaultlaan 47
3012 Wilsele

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.