Domein De Bron

AG Stadsontwikkeling Leuven zocht in opdracht van de stad een erfpachter voor kasteel De Bron. De nieuwe erfpachter Cidar biedt hulpverlening aan jongeren en hun gezinnen. 

Waar ligt het kasteel?

Het domein De Bron ligt centraal in het Heuvelland, verscholen tussen de groene flanken van de 'getuigenheuvels'. Met een eerste bebouwing rond het jaar 1000 en al stromend huishoudwater in 1830 heeft de site een rijke geschiedenis. Toch is de site voor toevallige passanten onbekend terrein.

Het kasteel ligt aan de Koetsweg 122 in Kessel-Lo. Het kasteel in neoclassicistische stijl dateert van 1913 en werd gebouwd in opdracht van een Leuvense magistraat. Het kasteel kijkt uit over het park en het achterliggend biologisch zeer waardevolle eikenbos.

Bekijk locatie in Google Maps

Erfpachter gezocht en gevonden

Stad Leuven geeft het kasteel De Bron in erfpacht aan een kandidaat die:

 • Zelf de financiële middelen kan verzamelen om het gebouw op te waarderen
 • Het gebouw een bestemming geeft met vooral gemeenschapsvoorzieningen (o.a. onderwijs, cultuur of vrijetijdsactiviteiten)
 • Voor de uitbating zorgt

Daarom lanceerden we een open oproep. De procedure verliep in 2 fasen:

 1. Conceptnota
  Kandidaten dienen een eerste voorstel in.
 2. Definitief projectvoorstel
  We selecteren max. 5 kandidaten uit fase 1 die een uitgewerkt voorstel indienen.

Voorwaarden

Opdracht

 • Alleen het kasteelgebouw wordt in erfpacht gegeven.
 • Het park blijft eigendom van stad Leuven.
 • De stad doet geen nieuwe investeringen in of aan het gebouw (ook niet deels).

Kandidaten

Omdat het een groot project is, moesten de kandidaten kunnen aantonen dat ze kapitaalkrachtig genoeg zijn om:

 • Het project volledig te realiseren
 • De jaarlijkse canonvergoeding te betalen

Projectvoorstel

We werkten een strikt ruimtelijk kader uit dat als minimumvoorwaarde geldt. Elk voorstel moest daaraan voldoen:

 • De bestemming gaat over gemeenschapsvoorziening.
 • De nieuwe functie is verzoenbaar met het park, de erfgoedwaarde van het hoofdgebouw en het park en de mobiliteit.
 • Met de nieuwe bestemming wordt de fysieke en de intrinsieke draagkracht van het kasteelgebouw én het landschappelijk waardevol park niet overschreden.
 • Het hoofdgebouw en de betonnen achterbouw worden behouden. Voor de renovatie wordt advies gevraagd aan de stad.
 • De stad blijft eigenaar van het volledig park en houdt de regie in handen.
 • Verkeer naar de bestemming wordt ontraden.
 • Er is aandacht voor de potentiële meerwaarde voor de buurt en hun eventuele inbreng.
 • Er gelden bijzondere voorwaarden voor de historisch verwerving.

Hoe verliep de selectie?

 1. Indienen
  • Fase 1: Je kon je kandidaat stellen tot 11 maart 2022 om 11 uur.
  • Fase 2: Als je geselecteerd bent, kon je een projectvoorstel indienen tot 1 juli 2022 om 11 uur.
 2. Beoordeling
  Alle projectvoorstellen werden voorgelegd aan een deskundig samengestelde adviesgroep die de projectvoorstellen nakeek, inhoudelijk evalueerde en rangschikte.
  De adviesgroep bestaat uit:
  • Voorzitter
  • Vertegenwoordiger van Agentschap voor Natuur en Bos
  • Afgevaardigden van stad Leuven
  • Vertegenwoordiger van AG Stadsontwikkeling Leuven
  • Afhankelijk van het soort projectvoorstel kunnen we de samenstelling van de adviesgroep uitbreiden met afgevaardigden.
 3. Beslissing
  Het college van burgemeester en schepenen koos de eerste 5 kandidaten en de kandidaat waarmee een erfpachtovereenkomst werd afgesloten.
 4. Verwelkoming erfpachter Cidar
  In november 2022 verwelkomden we de nieuwe erfpachter Cidar. Cidar biedt hulpverlening aan jongeren en hun gezinnen. In totaal zullen zij er zo’n 75 kinderen en jongeren (zowel mobiel, ambulant als residentieel) hulp bieden. Zij zullen het kasteel bewonen, renoveren en onderhouden.

Heb je een vraag?

Contacteer ons, we helpen je graag verder.

Bel ons

016 27 26 77

Mail ons

agsl@leuven.be
Je krijgt zo snel mogelijk een antwoord.
Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.