Concessies

Wat is een concessie?

Wil je een stoffelijk overschot of de as van een stoffelijk overschot langer dan 20 jaar bewaren op de begraafplaats? Dan moet je een concessie kopen. Daarmee huur je een stukje grond, een columbariumnis of een urnenkelder.

Met een concessie ben je zeker van de rustplaats voor een periode van 25 jaar (50 jaar voor kelders).

Je kan een concessie voor meer dan 1 persoon kopen. Jij bepaalt dan wie later bij in het graf begraven wordt.

Hoe concessie kopen?

Een concessie koop je via de begrafenisondernemer of bij de dienst begraafplaatsen.

Dienst begraafplaatsen

Kerkhofdreef 7
3001 Heverlee

Hoe concessie verlengen?

De termijn van een concessie kan je verlengen.

 • Per schijf van 5 jaar, voor maximaal 25 jaar (als alle plaatsen in de concessie volzet zijn)
 • Voor 25 jaar (verplicht als nog niet alle plaatsen in de concessie volzet zijn)
 • Voor 50 jaar (bij kelders)

Verleng concessie

Aflopen of afstand nemen van een concessietermijn

 • Voor begraving in volle grond
  Als de termijn van de concessie is afgelopen, nemen we de grafzerk weg en blijven de lichamen ter plaatse rusten. Als dat niet mogelijk is, kan het stoffelijk overschot op termijn overgebracht worden naar een ossuarium.
 • Voor asurnen
  Als de termijn van de concessie is afgelopen, strooien we de assen uit. Je kan dan gratis een symbolisch deel van de as meekrijgen.

  Wil je niet dat de assen worden uitgestrooid? Dan moet je een opgraving aanvragen en kan je een asurn naar huis meenemen. Een opgraving vraag je aan bij de dienst begraafplaatsen.

Dienst begraafplaatsen

Kerkhofdreef 7
3001 Heverlee

Afstand nemen van een grafconcessie

Je kan ook afstand nemen van een grafconcessie.

Neem afstand van concessie