Buurtmoestuin

Samen met de buurt je eigen groenten, fruit of kruiden kweken? Het kan. De stad stelt openbare ruimte ter beschikking en geeft praktische tips om een buurtmoestuin, boomgaard of voedselbos te beheren.

Buurtmoestuin Noormannenpark

Voorwaarden

Ecologische criteria

 • Deelnemers gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen.
 • Het gebruik van compost, organische meststoffen en kalk wordt gebaseerd op de bodemanalyse die gebeurt bij de start van het project.
 • Het groenafval dat ontstaat, verwerken deelnemers in de kringloop van de moestuin door composteren en compostgebruik.
  • Ze richten een composthoek in.
  • Ze volgen een korte opleiding thuiscomposteren bij de stadsdiensten.
  • Ze waken erover dat de compostering correct verloopt (dat er niet zomaar organisch afval gestort wordt).
  • Structuurmateriaal (herfstbladeren of verhakseld snoeihout) kunnen de deelnemers of de groendienst leveren.
 • Bij de inrichting gebruiken de deelnemers duurzame materialen, bijvoorbeeld FSC-hout. Bij twijfel is er overleg met de dienst milieu.
 • Deelnemers gaan spaarzaam om met water door goede grondverbetering bij het begin. Als regenwater eenvoudig opgevangen kan worden van een dak, gebruik je regenwater. In andere gevallen staan deelnemers zelf in voor het aanvoeren van water.
 • Je voert geen activiteiten uit die de bodem vervuilen. Eventuele incidenten worden onmiddellijk gemeld.

Omgevingscriteria

 • Het ingediende project past binnen de context van de bestaande openbare ruimte en doet geen afbreuk aan de omgeving. De functie als moestuin komt niet in conflict met bestaande of geplande functies (bv. een buurtspeelpleintje) en de kans op vandalisme is beperkt (voldoende sociale controle).
 • De fysische en chemische omstandigheden van de grond laten het gebruik als moestuin toe. (De grond van het ingediende project zal ter plaatse en via analyse van een bodemstaal worden gecontroleerd op geschiktheid en eventuele vervuilingen.)
 • De voorgestelde plaats heeft geen gebreken die moestuinieren onmogelijk maken (bv. gebrek aan bezonning, te hoge grondwaterstand).
 • Constructies en verhardingen (serres, tuinhuisjes, paden of andere) zijn enkel mogelijk na overleg met en toestemming van de stadsdiensten. Bij voorkeur bewaren deelnemers gereedschappen en benodigdheden thuis en niet op de locatie.
 • De initiatiefnemers onderhouden het terrein en zorgen dat de moestuin er het hele jaar verzorgd uitziet. Voor de inrichting hou je rekening met de adviezen van de stadsdiensten.

Sociale criteria

 • De hoofddoelstelling is voedsel produceren voor de deelnemers. Commerciële teelt is niet toegelaten.
 • Het project moet gedragen zijn door de buurt. De aanvragers verzamelen minstens 12 handtekeningen van buurtbewoners.
 • Twee personen geven zich op als verantwoordelijken van het project en zijn het aanspreekpunt voor de stadsdiensten. Bij wegvallen van verantwoordelijken worden nieuwe deelnemers als verantwoordelijk contactpersoon opgegeven.
 • De initiatiefnemers zorgen in de buurt voor een breed draagvlak en voldoende communicatie. Ze proberen zoveel mogelijk buurtbewoners te betrekken bij de opstart en verdere werking.
 • De buurtbewoners worden voor de start van de buurtmoestuin duidelijk geïnformeerd, minstens door het verspreiden van een flyer in iedere brievenbus.
 • In alle communicatie (mondeling, schriftelijk en digitaal) wordt er vermeld dat de buurtmoestuin gerealiseerd wordt in samenwerking met de stad Leuven.

Hoe aanvragen?

Bezorg ons het aanvraagformulier:

Downloads

Waar zijn al buurtmoestuinen?

Leuven

 • De Braem, Sint-Maartensdal, Rijdende Artillerielaan, naast Buurtcentrum
 • Noormannenpark, in het park aan de Noormannestraat
 • Fabota, Riddersstraat 33
 • Katelijnepark, Mechelsestraat 152
 • De Nof, Penitentienenstraat naast nr 40
 • Jean Bulensland, aan het einde van Jean Bulenswijk
 • Flintstuin, tegenover Frederik Lintsstraat 18-32
 • Balsembloemhof, achter Pereboomstraat 21

Kessel-Lo

 • Casablanca, Prins-Regentplein, op het grasveld naast het jongerenlokaal
 • Moestie, Eugeen Vanhoorenbekeplein naast Spreeuwenstraat 3
 • Elfnovemberlaan, naast Elfnovemberlaan 58
 • Kesseltuin, op de hoek van de Waterlelielaan en de Patrijzenlaan
 • De Toekomst, in het parkje aan het einde van het Toekomstpad
 • Veld aan de overkant (VADO), tegenover Wijnbergenstraat 120
 • Vlierbeektuin, achter Meugenslaan 28
 • Kessel-Lo Falls, op de hoek van de Koetsweg en de Gezusters Grégoirestraat
 • Vlindertuin, op de hoek van de Glimwormstraat en de Atalantastraat
 • Park De Bron, achter de percelen van Koetsweg 148-162
 • Buurtboomgaard Vlierbeek, achter de gebouwen van de abdij van Vlierbeek

Wijgmaal

 • Dongelstuinen (groenten en bloemen), Rietensplein en Dongelsplein
 • O Jardim, tussen Weduwenrij en Remy Alloingstraat
 • Hof van de Baron, Twijglaan

Wilsele

 • Zon in Putkapel, ingang via paadje naast Hoogveldweg 3
 • Wilsele Bloeit, Pastoor Legrandstraat 21, toegang langs poort naast elektriciteitscabine
 • Pluk- en Proefpleintje De Vunt, tussen Vuntlaan en Petrus Geeraertslaan

Heverlee

 • HeverleeHof, voor het gemeentehuis van Heverlee
 • Voedselbos van de Hoop, op de campus van het Heilig Hart Instituut, naast het woon- en zorgcentrum

Bekijk de buurtmoestuinen op kaart

Reglement

Heb je een vraag?

Contacteer ons. We helpen je graag verder.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.