BPA's en RUP's Wilsele

Overzicht van de goedgekeurde BPA's en RUP's in Wilsele.

K08, BPA Dijledreef

W01e, BPA Oud-Centrum (deel e)

W02, BPA Mechelsepoort

W02b, BPA Mechelsepoort (deel b)

W02c, BPA Mechelsepoort (deel c)

W02d, BPA Mechelsepoort (deel d)

W03, BPA Kerk-Putkapel

W04, BPA Saldoplan Wilsele-Noord

W04b, BPA Wilsele-Noord (deel b)

W04I, BPA Wilsele-Noord deel Dijle Vunt

W05, BPA Kolonel Begaultlaan (deel 1)

W07, BPA Kolonel Begaultlaan (deel 3)

GGR-W1, RUP Aarschotsesteenweg 1

WF, RUP Woonfragmenten fase 1

GGRL4-5-6-7, RUP Vaartkom

WO1 WIL, RUP Woonontwikkelingsgebieden fase 1 Wilsele

GR-VTN, Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat VTN (Voeren-Opwijk)

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leidingstraat VTN (Voeren-Opwijk)

GGR-W2, RUP Aarschotsesteenweg 2, 3 en 4

In een arrest van 3 juni 2020 heeft de Raad van State de volgende zin vernietigd: “Bij renovatie zijn de artikels onder §2.12 van toepassing.” in het stedenbouwkundig voorschrift 2.9 van bij het besluit van 26 februari 2018 door de gemeenteraad van de stad Leuven definitief vastgestelde gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GGR - W2 ‘Aarschotsesteenweg 2, 3 en 4’.

Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.