BPA's en RUP's Kessel-Lo

Hieronder vind je een overzicht van de goedgekeurde BPA's en RUP's in Kessel-Lo.

K05, BPA Gemeente-Vijverpark

K09, BPA Sportplein en omgeving

K10I-II, BPA Kerkhof en omgeving (deel 1 en 2)

K10I.3, BPA Kerkhof en omgeving (deel 1.3)

K11I, BPA Koetsweg (deel 1)

K11II, BPA Koetsweg (deel 2)

K12, BPA Industriezone Diestsesteenweg

K15, BPA Tiensevest

Downloads

K16, BPA Sportplein - Lolanden

K17, BPA Diestseveld

GGR-K4, RUP Tiensesteenweg, stad en voorstad

GGR-K5, RUP Tiensesteenweg, park

In een arrest van 22 november 2016 heeft de Raad van State het artikel 3.4.4 'zone voor open ruimte met geïntegreerde bebouwing (ORGB1)' vernietigd.

GGR-K6, RUP Tiensesteenweg, grootschalige kleinhandel

ORGB1, RUP Gebieden voor open ruimte met geïntegreerde bebouwing fase 1

WF, RUP Woonfragmenten fase 1

GGR-K2 en K2a, RUP Martelarenlaan

Het RUP GGR-K2, Martelarenlaan werd gedeeltelijk herzien in het RUP GGR-K2a Gedeeltelijke herziening Martelarenlaan GGR-K2.

GGR-K10I, RUP Kerkhof en omgeving deel 1

GGRK3, RUP Lolanden

WO1 KES, RUP Woonontwikkelingsgebieden - Fase 1

GR-LN, Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven-Noord

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven-Noord

Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.