BPA's en RUP's Heverlee

Overzicht van de goedgekeurde BPA's en RUP's in Heverlee.

H03, BPA Park

Downloads

H05I, BPA De Jacht (deel 1)

H05II, BPA De Jacht (deel 2)

H05IIa, BPA De Jacht (deel 2, herziening a)

H06, BPA Waversebaan

H09c, BPA Kriekenbos (deel c)

H09d, BPA Kriekenbos (deel d)

GGR-H2, RUP Philipsterrein en omgeving

GGR-H7, RUP Sportvelden

GGR-K4, RUP Tiensesteenweg, stad en voorstad

GGR-K5, RUP Tiensesteenweg, park

GGR-K6, RUP Tiensesteenweg, grootschalige kleinhandel

ORGB1, RUP Gebieden voor open ruimte met geïntegreerde bebouwing fase 1

WF, RUP Woonfragmenten fase 1

Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.