Vlierbeekveld: een groene woonwijk

Vlierbeekveld is een grote woonwijk met 150 nieuwe woningen en een buurtcentrum in een groene en aangename omgeving.

Hoe was het vroeger?

Het gebied was een niet ontwikkelde groenzone, naast een bestaande woonwijk.

Hoe is het nu?

  • Het is een nieuwe verkaveling, met straten die als woonerf ingericht zijn.
  • Groenvakken remmen het verkeer af.
  • Het centrale park bestaat uit 4 zones: een groene speelzone, een speelterrein, een grasplein vlakbij het gemeenschapscentrum en een grote grasheuvel.
  • Het plein voor het gemeenschapscentrum heeft verhoogde plantvakken. Die scheiden het plein af van de parkeerplaatsen en je kan er op zitten.

Hoe dringt het water door?

  • Een bufferbekken (ondergrondse kom) houdt regenwater vast en voert het later af. Zo ontlasten we de riolering tijdens hevige regenbuien.
  • De lagergelegen plek is een wadi (Water Afvoer Door Infiltratie). Het houdt een groot deel van het regenwater vast om in de grond te laten dringen.
  • Het water dat op de Honingbijstraat en op het sportveld valt, wordt afgevoerd naar de wadi in het park.
  • De 2 grote gebouwen in de Honingbijstraat hebben groendaken. De planten van het groendak nemen regenwater op en gebruiken zelf een deel van het water. Het andere deel gaat via verdamping weer in de lucht. Zo vloeit er minder water van het dak naar de riolering
  • In het centrale park zijn er veel verschillende plantensoorten.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.