Verblijf van meer dan 3 maanden (inschrijving)

Kom je naar België voor langer dan 3 maanden? Dan heb je misschien een visum type D nodig en moet je je inschrijven in de registers van de stad.

Inschrijving buitenlandse studenten
Kom je naar België om te studeren aan een Belgische universiteit of hogeschool? Dan volg je een andere procedure:

Verlenging verblijf
Ben je een niet-EU/EER-burger en moet je verlenging van je verblijf aanvragen? Dan volg je een andere procedure:

Visum

Niet-EU/EER-burgers die voor langer dan 3 maanden naar België willen komen, hebben misschien een visum type D nodig. Dat is een sticker die het Belgische consulaat in je paspoort aanbrengt. Het geeft je toestemming om voor een bepaalde periode in België te verblijven.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk bij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land waar je woont.

Daar krijg je ook informatie over het type visum dat je nodig hebt (afhankelijk van de reden van je verblijf: werken, studeren, gezinshereniging ...) en de voorwaarden.

Meer info

Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je alle informatie over het visum type D voor België. 

Inschrijving in registers van de stad

Schrijf je zo snel mogelijk na je aankomst in België in. Dat kan alleen als je al op je adres in Leuven woont.

Hoe inschrijven?

Door de maatregelen om het coronavirus te vertragen, kan je deze aanvraag uitsluitend per mail indienen. 
 • Mail naarnietbelgen@leuven.be
 • Onderwerpregel: ‘verblijfsaanvraag’ + familienaam + voornaam (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort) + eventuele rijksregisternummer
 • Bijlagen (in pdf, 1 scan per document):
  • Voor EU/EER-burgers: nationale identiteitskaart (voor- en achterkant) of nationale paspoort (biodata-pagina), scan moet in kleur zijn
  • Voor niet-EU/EER-burgers:
   • Nationale paspoort (biodata-pagina + alle bedrukte pagina’s)
   • Eventuele visum of eventuele verblijfskaart van een andere EU-lidstaat (voor- en achterkant)
  • Documenten die relevant zijn voor de aanvraag, afhankelijk van je immigratiestatuut (bv. bijlage 46/47, gastovereenkomst, geboorteakte, huwelijksakte ...). Voor sommige documenten die in het buitenland zijn opgesteld (bv. akten, documenten van de lokale overheid ...) heb je een legalisatie nodig en een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler.
  • Als je een aanvraag indient uit naam van een derde: een ondertekende volmacht van deze persoon.
  • 1 pasfoto (maximaal 6 maanden oud)
 • Vermeld in de mail:
  • Familienaam, voorna(a)m(en)
   (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of jouw nationale paspoort)
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Adres in Leuven
  • Reden aanvraag
  • Belgisch telefoonnummer
   Heb je geen Belgisch telefoonnummer? Geef dan het Belgische telefoonnummer van een contactpersoon, met vermelding van de naam.
  • Datum van aankomst in België
Opgelet
 • Doe je een aanvraag voor meerdere personen? Dan stuur je een aparte mail met bijlagen voor die persoon.
 • We behandelen alleen volledige aanvragen.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.