Verblijf in België van meer dan 3 maanden: inschrijving EU/EER

Kom je naar België voor langer dan 3 maanden? Dan moet je je zo snel mogelijk inschrijven in de registers van de stad. Je dient je aanvraag in per e-mail of aan het loket. Opgelet: je kan alleen een aanvraag indienen als je al op je vaste adres in Leuven woont.

Je hebt 3 maanden de tijd om je dossier te vervolledigen. Na een woonstcontrole door de wijkagent, en op voorwaarde dat je aanvraag volledig is en goedgekeurd is door de bevoegde instantie, heb je recht op een verblijfsvergunning.

Inschrijving buitenlandse studenten
Kom je naar België om te studeren aan een Belgische universiteit of hogeschool? Dan volg je een andere procedure.

Aanvraag per mail

 • Mail naarnietbelgen@leuven.be
 • Onderwerpregel: ‘verblijfsaanvraag’ + familienaam + voornaam (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of paspoort) + eventuele rijksregisternummer
 • Bijlagen (in pdf, 1 scan per document, in kleur):
  • Nationale identiteitskaart (voor- en achterkant) of nationale paspoort (pagina met jouw persoonsgegevens en foto).
  • Documenten die relevant zijn voor de aanvraag, afhankelijk van je immigratiestatuut (bv. arbeidscontract, bewijs van inkomsten, geboorteakte, huwelijksakte ...). We aanvaarden alleen documenten die opgesteld zijn in of vertaald zijn naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels.
   Opgelet: Voor sommige officiële documenten die in het buitenland zijn opgesteld (bv. akten, documenten van de lokale overheid ...) heb je ook nog een legalisatie nodig en een Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse vertaling door een beëdigd vertaler. Je mag ook een meertalige EU geboorte- of huwelijksakte voorleggen.
  • Huurcontract (indien beschikbaar)
  • 1 pasfoto (maximaal 6 maanden oud)
    
 • Vermeld in de mail:
  • Familienaam, voorna(a)m(en)
   (zoals vermeld op jouw nationale identiteitskaart of jouw nationale paspoort)
  • Geboortedatum en geboorteplaats
  • Nationaliteit
  • Volledige adres in Leuven (ook busnummer)
   Opgelet: Je moet hier al wonen.
  • Reden aanvraag
  • Belgisch telefoonnummer
   Heb je geen Belgisch telefoonnummer? Geef dan het Belgische telefoonnummer van een contactpersoon, met vermelding van de naam.
  • Datum van aankomst in België
Opgelet
 • Doe je een aanvraag voor meerdere personen? Dan stuur je een aparte mail met bijlagen voor die persoon.
 • Je aanvraag mag uitsluitend ingediend worden door jezelf of door het gezinslid waarmee je in gezinshereniging komt.
 • We behandelen alleen volledige aanvragen.

Wat gebeurt er na je aanvraag per e-mail?

Je krijgt per e-mail een uitnodiging om naar het stadskantoor te komen om een bevestiging van je inschrijving af te halen (‘bijlage 19’ en eventueel ‘bijlage 8ter’). Je maakt daarvoor een afspraak. 

Wat breng je mee?
 • Nationale paspoort of identiteitskaart
 • Uitnodiging van de stad
 • De documenten die vermeld worden in je uitnodiging.

Maak een afspraak

Aanvraag aan het loket

Kom pas naar het stadskantoor na je quarantaine
Kom niet naar het stadskantoor als je in quarantaine moet, ook niet als je daarmee een andere termijn (bv. om iets te vernieuwen, aan te vragen, in te schrijven ...) overschrijdt. Je komt pas na je quarantainetermijn naar het stadskantoor, zelfs als je geen ziektesymptomen vertoont.

Voor welke landen van vertrek is quarantaine in België verplicht?

Je komt naar het stadskantoor op afspraak. Je krijgt onmiddellijk een bevestiging van je aanvraag (een ‘bijlage 19’ en eventueel ook een ‘bijlage 8ter’).

Maak een afspraak

Wat breng je mee?

 • Nationale identiteitskaart of paspoort
 • Documenten die relevant zijn voor de aanvraag, afhankelijk van je immigratiestatuut (bv. arbeidscontract, bewijs van inkomsten, geboorteakte, huwelijksakte ...). We aanvaarden alleen documenten die opgesteld zijn in of vertaald zijn naar het Nederlands, Frans, Duits of Engels.
  Opgelet: Voor sommige officiële documenten die in het buitenland zijn opgesteld (bv. akten, documenten van de lokale overheid ...) heb je ook nog een legalisatie nodig en een Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse vertaling door een beëdigd vertaler. Je mag ook een meertalige EU geboorte- of huwelijksakte voorleggen.
 • Huurcontract (indien beschikbaar)
 • 1 recente pasfoto: let op de eisen voor pasfoto's
  In het stadskantoor staat een fotocabine.
Je moet de originele documenten overhandigen. Documenten die je zelf digitaal ontvangen hebt, moet je in kleur afgedrukt meebrengen (je mag ze niet op je smartphone tonen)

Meer info

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.