Toelage relanceplan voor cultuursector 2021-2022

De cultuursector heeft zwaar geleden door het coronavirus. Daarom stelde de stad in overleg met de sector een relanceplan voor de cultuursector op. Met deze toelage ondersteunen we kleinschalige culturele projecten. 

  Wie kan subsidie aanvragen?

  • Vzw (of andere rechtspersoon die belangeloos doel nastreeft)
  • Feitelijke vereniging
  • Individuele cultuurprofessional

  Voorwaarden

  Jij of jouw organisatie:

  • Is professioneel actief in de Leuvense cultuursector 
  • Krijgt geen structurele werkingstoelage van Vlaanderen
  • Krijgt geen jaarlijkse werkingstoelage van stad Leuven die hoger is dan € 25.000
  Je kan deze toelage maximaal 2 keer aanvragen.

  Voor welke projecten?

  Soort projecten

  Culturele initiatieven, zoals: 

  • Creatie van een artistiek werk: literaire tekst, voorstelling, compositie, beeldend werk, audiovisueel werk …
  • Onderhoud van artistiek werk: repetities voor een herneming, artistieke ambacht onderhouden door training …
  • Presentatie van een eigen artistieke creatie voor publiek: expo, voorstelling, publicatie …
  • Artistiek onderzoek dat relevant is voor jouw professionele carrière in de cultuursector
  • Participatieve trajecten organiseren of uitvoeren met kwetsbare doelgroepen die aan cultuur deelnemen in Leuven
  • Cultureel evenement organiseren
  • Kunsteducatieve projecten organiseren (niet deelnemen aan)

  Periode

  • Het project heeft een duidelijke begin- en einddatum. 
  • Het project vindt plaats tussen 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Hou rekening met de indiendata.

  Locatie

  • Het project vindt plaats in Leuven.
  • Als het een digitaal project is, is er een duidelijke band met Leuven (Leuven of Leuvense cultuurpartners komen in beeld …).

  Relevantie

  Het project is een meerwaarde voor het culturele landschap in Leuven of draagt duidelijk bij tot de uitstraling van Leuven als bruisende culturele stad.

  Andere voorwaarden

  • Terugkerende projecten moeten voor elke editie een nieuwe aanvraag indienen.
  • Bij het vragen van inkomgelden is er een prijsvermindering voor kwetsbare doelgroepen (bij voorkeur via UiTPAS).
  • Eenzelfde project kan maar door 1 aanvrager ingediend worden.
  • De steun van stad Leuven moet in alle communicatie over het project vermeld worden (print, online, toespraken ...).
  • Je krijgt geen andere financiële ondersteuning van stad Leuven voor dit project.

  Bedrag

  Maximaal € 5.000.

  Het bedrag hangt af van:

  • Het aangevraagde bedrag (op basis van je ingediende projectbegroting)
  • In welke mate jouw aanvraag aan de criteria voldoet
  • Hoeveel dossiers ingediend werden

  Wanneer aanvragen?

  Minstens 12 weken voor het project start. Hou rekening met de indiendata:

  • Start project: Vanaf 1 juli 2021
   Ten laatste indienen op: 31 mei 2021, 23.59 uur
   Verwerking: Zo snel mogelijk
    
  • Start project: Vanaf 21 september 2021
   Ten laatste indienen op: 14 juni 2021, 23.59 uur
   Verwerking: 15 juni - augustus 2021
    
  • Start project: Vanaf 21 december 2021
   Ten laatste indienen op: 31 augustus 2021, 23.59 uur 
   Verwerking: 1 september – november 2021
    
  • Start project: Vanaf 21 maart 2022
   Ten laatste indienen op: 30 november 2021, 23.59 uur
   Verwerking: 1 december 2021 – februari 2022
    
  • Start project: Vanaf 21 juni 2022
   Ten laatste indienen op: 28 februari 2022, 23.59 uur
   Verwerking: 1 maart – mei 2022
    
  • Start project: Vanaf 21 september 2022
   Ten laatste indienen op: 31 mei 2022, 23.59 uur
   Verwerking: 1 juni – augustus 2022
   

  Hoe aanvragen?

  1. Maak een gedetailleerde begroting van het project

  Beschrijf alle geschatte inkomsten en uitgaven en leg uit waarom je dat bedrag aanvraagt als subsidie. Gebruik daarvoor dit sjabloon en voeg het toe bij je online aanvraag: 

  Downloads

  2. Doe je aanvraag online

  • Je kan je antwoorden niet opslaan. Zorg dat je voldoende tijd hebt om je aanvraag in 1 keer af te werken. 
  • We behandelen alleen dossiers die volledig zijn en aan de voorwaarden voldoen. 

  Vraag subsidie aan

  Hulp nodig bij deze aanvraag?
  Contacteer ons:

  Dienst cultuur - verenigingen

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Online infosessies

  We helpen je op weg om een dossier voor een toelage in te dienen. Tijdens de infosessies leiden we je stap voor stap door de aanvraag.
  Schrijf op voorhand in

  Wat gebeurt er na de aanvraag?

  1. Controle
   We kijken na of je aanvraag volledig is. We vragen eventueel extra info op. 
   Ten laatste 2 weken na je aanvraag krijg je bericht of jouw aanvraag volledig is.
  2. Beoordeling
   Een advieswerkgroep beoordeelt of de aanvraag aan de criteria voldoet en bezorgt een advies aan het college van burgemeester en schepenen.
  3. Goedkeuring
   Het college keurt de aanvraag goed of af. Je krijgt een mail met de beslissing.
  4. Afsprakennota
   Bij de mail zit een afsprakennota die je ons ondertekend terugbezorgt.
  5. Voorschot
   Binnen de 2 maanden na de beslissing krijg je een voorschot (80% van het bedrag).
  6. Verantwoording kosten
   Ten laatste 3 maanden na het einde van het project dien je een dossier in met:
   • Kort inhoudelijk verslag
   • Financieel verslag van de kosten
  7. Resterend bedrag
   Na goedkeuring van het verslag betalen we de rest van het bedrag (20%) uit. 

  Hoe worden de aanvragen beoordeeld?

  Bij de beoordeling houdt de advieswerkgroep rekening met 3 criteria. Projecten moeten op elk criterium minstens de helft van de punten behalen en in totaal minstens 60 punten.

  1. Inhoud (50 punten)
   • Kwaliteit van het project en bijhorende kwaliteitsbewaking/garantie (bv. kwaliteit medewerkers, partners, geschikte werkruimte …)
   • Relevantie en complementariteit voor de Leuvense cultuursector en de mate van concretisering van de beleidsambities van de stad
   • Meerwaarde voor eigen culturele ambities
   • Communicatieplan en visie op publiekswerking/bereik
  2. Organisatie en productie (25 punten)
   • Realistische en heldere uitwerking van werkplanning, timing en plan van aanpak
   • Organisatie houdt rekening met en voldoet aan de coronamaatregelen
   • Organisatie past principe van fair practice toe
  3. Budget (25 punten)
   • Realistische begroting (zowel inkomsten als uitgaven) die gedetailleerd is uitgewerkt
   • Minstens 10% eigen inbreng of andere inkomsten

  Reglement

  Stadskantoor
  Professor Van Overstraetenplein 1
  3000 Leuven

  Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.