Herontwikkeling sites Remy en Ymeria

De stad onderzoekt of sporthal Ymeria kan verhuizen naar de site Remy. Ymeria moet een plek worden om te genieten aan het water en te wandelen, sporten en fietsen.

Waar liggen de sites Remy en Ymeria?

 • De site Ymeria ligt tussen de Weggevoerdenstraat en Wijgmaalbroek in Wijgmaal.
 • De site Remy ligt tussen de Vaart, het station en de Remylaan in Wijgmaal.

Waarom willen we deze gebieden opnieuw ontwikkelen?

 • De site Remy bestaat vandaag voornamelijk uit bedrijven en kantoren. De stad wil hier ook andere functies onderbrengen.
 • De site Ymeria heeft extra ruimte nodig om uit te kunnen breiden. De sportinfrastructuur is aan vernieuwing toe.

Wat zijn de plannen?

 • De stad onderzoekt of de sporthal kan verhuizen van de site Ymeria naar de site Remy. Met de ruimte die vrijkomt, kunnen we de site Ymeria beter inrichten.
 • We willen de site Ymeria opnieuw herkenbaar maken als een eiland tussen de Dijle en de Leibeek.
 • De zijrivier van de Dijle, vandaag volledig volgebouwd, willen we opnieuw zichtbaar maken zodat er meer ruimte voor water komt.
 • We willen een deel van de site Ymeria inrichten als een park om te sporten, genieten aan het water, wandelen, fietsen …
 • Een nieuwe brug over de Dijle zorgt in de toekomst voor een veiligere fietsverbinding van Wijgmaal naar het fietspad van de Van der Nootstraat (als alternatief voor de Weggevoerdenstraat).

Masterplan

Voor we de plannen kunnen uitvoeren, is het nodig dat we een masterplan opmaken.

 • Een masterplan geeft aan hoe het gebied zich kan ontwikkelen. Door 1 plan te maken voor Remy en Ymeria versterken we de samenhang tussen de 2 sites.
 • Het vormt de basis voor de uitwerking van concrete projecten.
 • We betrekken de bewoners bij de opmaak van het masterplan.

Timing

 • Voorjaar 2021
  Start opmaak masterplan
 • Eind 2021
  Masterplan klaar

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.