Praatcafés voor mantelzorgers

In 2023 kan je deelnemen aan 11 praatcafés voor mantelzorgers. Je kan er ervaring uitwisselen met andere Leuvense mantelzorgers en tijdens de thematische praatcafés kom je meer te weten over onderwerpen zoals zelfzorg en thuiszorgmiddelen.

Thematische praatcafés

Lachen is gezond, humor in de mantelzorg

Wanneer: Vrijdag 17 maart 2023 om 14 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum Edouard Remy, Andreas Vesaliusstraat 10, Leuven (bekijk op Google Maps)
Inschrijven: Niet nodig

Kan jij je herinneren wanneer je voor het laatst hebt geglimlacht? En weet je nog wanneer je voor het laatst echt uitbundig hebt gelachen? Weet je nog wat jouw gevoel nadien was? De meeste mensen kunnen vrij snel oproepen wanneer ze voor het laatst nog eens gelachen hebben. Het hoeft niet altijd om grote dingen te gaan. Vaak zijn het de kleine dingen des levens die ons aan het lachen brengen. De kunst is om die kleine dingen ook te leren zien. Want lachen hoort bij humor maar humor is veel meer dan lachen alleen.

Deze vorming zal jou een overzicht geven van de gezondheidsvoordelen die lachen met zich mee brengt. Je leert ook een aantal heel praktische tips om de humor in jouw leven en tijdens de mantelzorg toe te laten.

Samen in gesprek, mantelzorger, zorgvrager en zorgverlener als echte partners met de fiche Samenspraak

Wanneer: Vrijdag 26 mei 2023 om 14 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum Ter Putkapelle, Bosstraat 11, Wilsele (bekijk op Google Maps)
Inschrijven: Niet nodig

Zitten we op een lijn? Als je in een zorgsituatie zit is samen in gesprek gaan belangrijk voor een goede samenwerking. Wat zijn de wensen en verwachtingen van de verschillende partners?

Tijdens deze infosessie bekijk je hoe je in gesprek kan gaan als evenwaardige partners. De fiche ‘Samenspraak’ maakt de ervaringen en verwachtingen van de verschillende partijen bespreekbaar. Deze fiche kan gebruikt worden om een overleg tussen de verschillende betrokkenen voor te bereiden, maar is ook handig om alleen te gebruiken en een betere kijk te krijgen op je eigen wensen en verwachtingen. Een sessie voor iedereen die met dit instrument aan de slag wil gaan.

Zorgen voor jezelf als mantelzorger

Wanneer: Vrijdag 28 juli 2023 om 14 uur

Waar: Woon- en Zorgcentrum Annuntiaten Heverlee VZW, Naamsesteenweg 355, Heverlee (bekijk op Google Maps)
Inschrijven: Niet nodig

Mantelzorger? Hoe zorg je ook voor jezelf?

Zorgen voor iemand vraagt veel van iemand. In deze vorming staan we stil bij de draagkracht en draaglast van mantelzorgers. Hoe zorg je ervoor dat de zorg haalbaar blijft en hoe zorg je voor jezelf? We overlopen tal van diensten en mogelijke hulpmiddelen die je daarbij kunnen ondersteunen.

Thuiszorgmiddelen om te ondersteunen

Wanneer: Vrijdag 15 september 2023 om 14 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum Ruelenspark, Erasme Ruelenspark 35, Heverlee (bekijk op Google Maps)
Inschrijven: Niet nodig

Meer info volgt

Belang van een goede slaap

Wanneer: Vrijdag 17 november 2023 om 14 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum Wijnveld, Wingerdstraat 14, Leuven (bekijk op Google Maps)
Inschrijven: Niet nodig

Meer info volgt

Praatcafés met ervaringsuitwisseling

Wanneer:

  • Vrijdag 17 februari 2023 om 14 uur
  • Vrijdag 21 april 2023 om 14 uur
  • Vrijdag 16 juni 2023 om 14 uur
  • Vrijdag 20 oktober 2023 om 14 uur
  • Vrijdag 15 december 2023 om 14 uur

Waar: Lokaal dienstencentrum Seniorama, Vanden Tymplestraat 35, 3000 Leuven (bekijk op Google Maps)
Inschrijven: Niet nodig

Tijdens deze praatcafés is er tijd en ruimte om in contact te komen met andere mantelzorgers. Op een ongedwongen manier kan je ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers in een gezellige setting.

Opvang nodig?

Heb je hulp nodig voor je zorgbehoevende persoon tijdens een praatcafé? Je kan contact opnemen met een van deze organisaties:

Mantelzorgers aan het woord

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.