Heraanleg Philipssite

Omdat de Philipssite aan vernieuwing toe is, werken we aan masterplan. In afwachting van de definitieve heraanleg, krijgen sommige delen van de site in 2022 een tijdelijke inrichting.

Waar ligt de Philipssite?

De Philipssite ligt tussen de Abdij van Park en Parkpoort. Het gebied is ongeveer 9 hectare groot.
Bekijk op Google Maps

Waarom maken we een masterplan op?

De site is al een tijd aan vernieuwing toe. Een masterplan beschrijft hoe het gebied zal evolueren en vormt zo de basis voor toekomstige, concrete projecten.

Tijdelijke herinrichting

In afwachting van de definitieve heraanleg, richten we in 2022 enkele zones op de site tijdelijk in.

Welke zones krijgen een tijdelijke herinrichting?

Je vindt de zones op de luchtfoto.

Luchtfoto Philipssite
Park op de Philipssite

1. Park op de Philipssite

 • Het park nodigt vandaag uit om te sporten of wandelen. Het is ook een verbinding naar andere zones op de Philipssite.
 • Onder een deel van het park ligt een ondergrondse parking waardoor we niet overal hoge bomen kunnen planten.
 • Omdat er veel ruimte is, kunnen we deze zone in de toekomst voor verschillende functies gebruiken.
Leegstaand waterbassin op de Philipssite

2. Waterbassin

 • Het waterbassin staat vandaag leeg door een lek in de bodem.
 • Er is vandaag veel verharding rond het bassin.
 • We onderzoeken hoe we een deel van de verharding kunnen wegnemen en vervangen door groen.
Braakliggende zone op de Philipssite

3. Braakliggend terrein

 • Deze zone is bestemd voor de bouw van kantoren, maar het masterplan moet dat verder uitwerken.
 • In tussentijd kan hier eventueel een hondenlosloopzone komen.
Groene zone achter de kantoren op de Philipssite

4. Groene zone achter de kantoorgebouwen

 • Leuvenaars komen hier om elkaar te ontmoeten, te picknicken, te sporten …
 • Door aanleg van nieuwe planten en voldoende ruimte om te sporten en te spelen, kan deze zone een aangename, groene plek worden

 

Letters A tot D: Link met de omgeving

 • Met de Geldenaaksebaan (A)
 • De ring van Leuven (B)
 • De omgeving van de stadsbegraafplaats (C)
 • Abdij van Park (D)

Het masterplan moet onderzoeken hoe er veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers door het gebied komen naar en tussen die plekken.

Timing

 • 27 mei tot en met 27 juni 2021
  We deden een bevraging bij Leuvenaars.
   
 • Juli – augustus 2021
  We verzamelden de resultaten van de bevraging en maakten een ontwerp op voor de tijdelijke inrichtingen van de Philipssite.
   
 • Maart 2022
  De werken aan de tijdelijke inrichting starten.
   
 • Vanaf 2025
  We maken het masterplan op.

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.