Milieuadviesraad

Hoe is de milieuadviesraad samengesteld?

  • Afgevaardigden van (milieu)verenigingen, actiecomités, handelaars, landbouwers ...
  • Geïnteresseerde inwoners 

Wat doet de milieuadviesraad?

Komt maandelijks samen om:

  • Na te denken over alles wat met milieu te maken heeft.
  • Advies te geven aan het stadsbestuur over milieu.
  • Milieuexperten uit te nodigen.
  • Projecten en acties rond milieu te ondersteunen of zelf te organiseren.

Hoe lid worden?

Bekijk de vacature voor nieuwe leden.

Meer info

www.milieuadviesraadleuven.be