Leden voor de milieuadviesraad

De adviesraad geeft de stadsdiensten en het stadsbestuur advies over milieuthema's. Heb jij de juiste expertise? Stel je kandidaat als lid.

Hoe is de adviesraad samengesteld?

 • Geïnteresseerde inwoners van Leuven
 • Vertegenwoordigers van verenigingen, actiecomités, handelaars, landbouwers ...
 • Raad van Bestuur, samengesteld uit stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering
 • Medewerkers van stadsdiensten
 • Schepenen van milieugerelateerde beleidsdomeinen
 • Andere deskundigen op uitnodiging

Wat doet de adviesraad?

 • Creëert draagvlak voor het gemeentelijk milieubeleid en stimuleert het maatschappelijk debat hierrond
 • Bespreekt, ondersteunt en organiseert milieuprojecten en -acties.
 • Verleent advies over milieuthema's.

Wat verwachten we van jou?

 • Je woont in Leuven.
 • Je denkt actief mee over het milieu en de rol van het gemeentebeleid.

Engagement

 • De adviesraad komt maandelijks samen, behalve in juli.
 • Je krijgt geen geld voor je aanwezigheid.
 • Je mag zelf een stem uitbrengen als je:
  • Per werkjaar (van augustus tot en met juni) minstens 3 opeenvolgende Algemene Vergaderingen aanwezig was of dit werkjaar minstens aan de helft van de vergaderingen deelnam.
  • Je jouw kandidatuur indiende bij de Raad van Bestuur om stemgerechtigd lid te worden van de Algemene Vergadering.

Hoe lid worden? 

De Algemene Vergaderingen van de milieuadviesraad staan open voor iedereen. Kom vrijblijvend langs, je kan ter plaatse aanmelden.
Contacteer de adviesraad voor de data:

Milieuadviesraad - voorzitter: Martina Hülsbrinck