Coronamaatregelen voor evenementen

Organiseer je een evenement? Dan moet je bepaalde regels volgen en heb je misschien een toelating van de stad nodig.

Publieke evenementen

Wat is een publiek evenement?

 • Het evenement is toegankelijk voor het grote publiek.
 • Kan op openbaar domein of op privédomein plaatsvinden.
 • Bijvoorbeeld: kerstmarkt, 'fun'-schaatsbaan

Algemene regels

Tot 50 personen binnen of 100 personen buiten

 • Medewerkers en bezoekers dragen een mondmasker.
 • Bij evenementen binnen: 
  • Publiek zit neer.
  • Als je eten of drinken serveert: max. 6 personen per tafel. 
  • Als je eet of drinkt, mag het mondmasker af.
 • Afstand houden is verplicht.
 • Covid Safe Ticket (CST) mag, maar dan je bezoekers vooraf informeren en de regels voor CST volgen.

Vanaf 51 personen binnen of 101 personen buiten

 • Medewerkers en bezoekers dragen een mondmasker.
 • Bij evenementen binnen: 
  • Publiek zit neer.
  • Als je eten of drinken serveert: max. 6 personen per tafel. 
  • Als je eet of drinkt, mag het mondmasker af.
 • Afstand houden is verplicht.
 • Covid Safe Ticket (CST) is verplicht. Je volgt de regels voor CST.
 • Als je eten of drinken serveert, volg je de horecaregels. 

Regels bij gebruik van Covid Safe Ticket (CST)

Toestemming van de stad

Je vraagt toestemming voor het gebruik van het CST aan de stad:

Plan van aanpak

Je hebt een plan van aanpak waarin minstens deze zaken vermeld worden:

 • Omschrijving van de activiteit en het maximumaantal aanwezigen
 • Organisatie en werkwijze om bezoekersaantallen op te volgen
 • Organisatie van de aankomstzone en van de publieksstroom aan die aankomstzone met respect van de afstandsregels
 • Organisatie en werkwijze van de toegangscontrole, met bijzondere aandacht voor:
  • Toegangscontrole van de medewerkers
  • Acties als iemand een ongeldig ticket heeft en de plaats niet wil verlaten
  • Ontvangst van bezoekers uit het buitenland
  • Organisatie van antigeentesten (indien van toepassing)

Luchtkwaliteit

 • Je meet de luchtkwaliteit (CO2-meting) in de gesloten ruimtes en tenten waar evenementen plaatsvinden (minstens 1 CO2-meter per afzonderlijke ruimte).
 • Je hebt een actieplan met compenserende luchtkwaliteits- of luchtzuiveringsmaatregelen als de concentratie hoger is dan 900 ppm CO2. Daarvoor maak je een risicoanalyse met minstens:
  • Inventaris van voorzieningen voor ventilatie en luchtzuivering
  • Enkele representatieve CO2-metingen (representatief in tijd en bezetting tijdens de metingen).

Lees meer over de praktische toepassing van de regels voor ventilatie en luchtkwaliteit binnen.

Toegangscontrole

Je hebt een lijst van medewerkers die toegangscontroles uitvoeren (op basis van een CST en identiteit).

Meer info over CST

Horecaregels

 • CST is verplicht
 • Je informeert klanten, personeelsleden en anderen op tijd en duidelijk zichtbaar over de maatregelen.
 • Je zorgt dat handhygiëne mogelijk is voor personeel en klanten.
 • Je ontsmet de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig.
 • Je volgt de lokale voorschriften als je de openbare ruimte gebruikt (bv. terrassen).
 • Personeel draagt een mondmasker.
 • Klanten dragen een mondmasker, tenzij ze zitten (ook aan de toog).
 • Max. 6 personen aan een tafel.
 • Sluiting om 23 uur. 

Privébijeenkomsten

Wat is een privébijeenkomst?

 • Je nodigt mensen individueel en vooraf uit.  
 • Je beperkt de toegang tot die mensen (niet het grote publiek). 
 • Kan op openbaar domein of op privédomein plaatsvinden.
 • Bijvoorbeeld: babyborrel, verjaardagsfeest, vergadering voor leden van een vereniging

Algemene regels

 • Privé-bijeenkomsten op locatie zijn niet toegelaten.
  • Uitzondering: huwelijken en koffietafels bij begrafenissen. Je volgt de regels voor mondmaskerplicht vanaf 10 jaar, Covid Safe Ticket (CST) en afstand houden.
 • Privébijeenkomsten thuis zijn toegelaten.
  • Als je met een professionele cateraar werkt, volg je de horecaregels (zie hierboven). 

Stadskantoor
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.