Disclaimer testlabo UZ Leuven

We streven ernaar om het resultaat van je test zo snel mogelijk ter beschikking te stellen: binnen de 24-36 uur na afname van de test. Deze doorlooptijd is echter indicatief en niet bindend voor het labo van UZ Leuven.

De gemiddelde doorlooptijd bedraagt momenteel iets meer dan 12 uur, maar kan wijzigen in functie van het aantal te verwerken testresultaten.

In uitzonderlijke gevallen kan er vertraging optreden of moet de betrokkene een nieuwe staalafname laten uitvoeren, omdat door een technisch of analytisch probleem de kwaliteit van het onderzoek niet kan worden gegarandeerd.

Het labo van UZ Leuven biedt daarom geen garanties over de tijdspanne waarbinnen de resultaten beschikbaar zijn. Bij het afnemen van de testen ga je akkoord dat de tijdspanne waarbinnen we proberen het resultaat te bezorgen, louter een middelenverbintenis is en geen resultaatsverbintenis.

Als je geen enkel risico wil lopen om de testresultaten niet- of laattijdig te ontvangen, zijn er andere testmethoden die een sneller resultaat bekomen (de zogenaamde ‘sneltesten’). Die kan je onder andere laten afnemen in de luchthaven in Zaventem.

Het labo van UZ Leuven kan in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld om nadelen door het niet of laattijdig ontvangen van de resultaten te vergoeden, behalve als de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld.

Ook als de testresultaten niet beschikbaar zijn via de officiële website of indien er een hertesting moet gebeuren, kan de betrokkene geen schadevergoeding vragen.

Het labo van UZ Leuven kan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, waaronder (maar niet beperkt tot) winstderving, omzetderving, inkomstenderving, productiebeperkingen, administratie- of personeelskosten, verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden (behalve als de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld).

In geen geval kan het labo van UZ Leuven gedwongen worden om een vergoeding te betalen die hoger is dan de prijs van de test en de verplaatsingsonkosten naar het testcentrum.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.