Nieuwe aanpak om jongeren beter te begeleiden naar werk

De stad wil jongeren die hun weg naar de arbeidsmarkt niet vinden beter begeleiden. Met het project 'BOEST! Your future' werkt de stad samen met een aantal partners een nieuwe aanpak op maat uit.

We krijgen voor dit project financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Wat doen we?

Jongeren begeleiden naar werk met een positieve, integrale aanpak op maat. We begeleiden de jongeren bij verschillende zaken: oriëntatie, welzijn, solliciteren, versterken van vaardigheden …

Voor welke jongeren?

We richten ons op jongeren die hun weg naar de arbeidsmarkt niet vinden en afhaken bij de hulp die vandaag al bestaat.

De focus ligt op jongeren die:

  • In Leuven of in de buurt van Leuven wonen
  • Tussen 18 tot 29 jaar zijn
  • Langer dan 6 maanden werkloos zijn
  • Laag- of middengeschoold zijn

Hoe gaan we te werk?

  • We werken op maat van de jongere, zonder verplichting.
  • We vertrekken van de vraag van de jongere zelf.
  • We zijn flexibel op het vlak van locatie en timing ('outreachend').
  • We werken met een vaste trajectbegeleider die de jongere voor een korte of lange periode begeleidt.

Voor dit project werkt de stad samen met Leuvense partners zoals Groep Intro, Emino, Arktos en CAW Oost-Brabant. Daardoor kunnen we onze expertise uitwisselen en vlotter samenwerken en afstemmen.

Vragen of interesse in dit project?

Contacteer ons:

Jeugddienst - Boest!your future

Jeugdcentrum Vleugel F
Brusselsestraat 61A
3000 Leuven

Jeugdcentrum Vleugel F
Brusselsestraat 61A
3000 Leuven

Iets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons.